З дітьми і для дітей
Центр позашкільної роботи Святошинського району м. Києва
 

Відділи

 

Інформаційно-методичні вісники

 • (№40) Тематичні орієнтири для обговорення на педагогічній раді: «Імідж закладу: шляхи розвитку»
 • (№37) До 130-річчя від дня народження Антона Семеновича Макаренка
 • (№36) Тематичні орієнтири для обговорення на науково-практичній конференції «Концептуальні засади діяльності ЦПР – закладу життєтворчості: ідеї, шляхи реалізації»
 • (№35) Формат виставки-презентації «Педагогічний вернісаж - 2018»

 

Інформаційно-методичний вісник №40
(березень 2018)

Тематичні орієнтири для обговорення на педагогічній раді: «Імідж закладу: шляхи розвитку»

 

Сьогодні кожному закладу освіти, для його ефективного функціонування, необхідно мати своє «обличчя», свій неповторний образ, свій позитивний імідж. Імідж – образ, індивідуальний стиль, враження від чого-небудь, стійке уявлення про репутацію організації, її керівництва. Імідж закладу можна охарактеризувати як усталену думку споживачів освітніх послуг щодо престижності закладу, його репутації, а також щодо якості освіти, яку надає цей заклад освіти.
Імідж закладу – це бачення його сутності громадськістю, який синтезує в собі знання про цілі, місію закладу освіти, уособлює ядро цінностей, які сповідує педагогічний колектив, учні, батьки, мотиваційний компонент, пов'язаний із гармонізацією комунікації із різними групами громадськості.
Відповідно до плану роботи закладу у червні 2018 року відбудеться засідання педагогічної ради «Імідж закладу: шляхи реалізації».
Мета: окреслити форми і методи роботи педагогічного колективу щодо розвитку іміджу закладу.

Завдання педради:

 • проаналізувати діяльність педагогічного колективу з проблеми;
 • окреслити першочергові проблеми, які потребують вирішення;
 •  визначити шляхи вирішення окреслених проблем;
 • надати інформацію педагогічному колективу щодо шляхів розвитку іміджу закладу;
 • розвинути навички командної роботи, роботи в групах, особистої участі щодо розвитку іміджу закладу.

Орієнтовна тематика питань для обговорення на засіданні педради

 •  Що таке імідж закладу позашкільної освіти?
 •  Складники іміджу закладу позашкільної освіти
 •  Якість освітнього процесу як складник іміджу закладу позашкільної освіти
 •  Засоби і методи створення іміджу закладу позашкільної освіти
 •  Організаційна культура ЗПО
 •  Необхідність розвитку іміджу ЗПО
 •  Технології розвитку іміджу ЗПО
 •  Моніторинг сформованості іміджу ЗПО
 •  Якими є очікування основних споживачів освітніх послуг ЗПО?
 •  Використання можливостей засобів масової інформації для популяризації досягнень ЗПО
 •  Роль веб-сайту ЗПО
 •  Створення відео контенту ЗПО
 •  Роль EVENT-заходів для популяризації освітньої установи
 •  Технології просування бренду ЗПО
 •  ЗМІ закладу позашкільної освіти
 •  Засоби розвитку іміджу ЗПО
 •  Комунікативна політика ЗПО
 •  Зв’язки з громадськістю, проведення PR-заходів
 •  Управління процесом підтримки, коригування та оновлення внутрішнього іміджу ЗПО
 •  Управління процесом підтримки, коригування та оновлення зовнішнього іміджу ЗПО

Відповідно до плану роботи закладу 05 червня 2018 року відбудеться засідання педагогічної ради «Імідж закладу: шляхи реалізації».
Мета: окреслити форми і методи роботи педагогічного колективу щодо розвитку іміджу закладу.
Завдання педради:

 •  проаналізувати діяльність педагогічного колективу з проблеми;
 •  окреслити першочергові проблеми, які потребують вирішення;
 •  визначити шляхи вирішення окреслених проблем;
 •  надати інформацію педагогічному колективу щодо шляхів розвитку іміджу закладу;
 •  розвинути в педагогів навички командної роботи, особистої участі щодо розвитку іміджу закладу.

Орієнтовна тематика питань для обговорення на засіданні педради

 •  Що таке імідж закладу позашкільної освіти?
 •  Складники іміджу закладу позашкільної освіти
 •  Якість освітнього процесу як складник іміджу закладу позашкільної освіти
 •  Засоби і методи створення іміджу закладу позашкільної освіти
 •  Організаційна культура ЗПО
 •  Необхідність розвитку іміджу ЗПО
 •  Технології розвитку іміджу ЗПО
 •  Моніторинг сформованості іміджу ЗПО
 •  Якими є очікування основних споживачів освітніх послуг ЗПО?
 •  Використання можливостей засобів масової інформації для популяризації досягнень ЗПО
 •  Роль веб-сайту ЗПО
 •  Створення відео контенту ЗПО
 •  Роль EVENT-заходів для популяризації освітньої установи
 •  Технології просування бренду ЗПО
 •  ЗМІ закладу позашкільної освіти
 •  Засоби розвитку іміджу ЗПО
 •  Комунікативна політика ЗПО
 •  Зв’язки з громадськістю, проведення PR-заходів
 •  Управління процесом підтримки, коригування та оновлення внутрішнього іміджу ЗПО
 •  Управління процесом підтримки, коригування та оновлення зовнішнього іміджу ЗПО

 

 

Інформаційно-методичний вісник №37
(лютий 2018)

До 130-річчя від дня народження Антона Семеновича Макаренка

«Виховання відбувається завжди, навіть тоді, коли вас немає вдома»
А.С. Макаренко

 

Макаренко Антон Семенович — український педагог, письмен­ник. Народився 13.03.1888 р. у м. Білопілля Сумської області. Після закінчення Кременчуцького місько­го училища і педагогічних курсів при ньому (1905), вчите­лював у містечку Крюкові і на станції Долинська (1911-1914). У 1914-1917 pp. навчався у Полтав­ському учительському інституті.
Протягом трьох ро­ків завідував міським початковим училищем у м. Крюкові. З вересня 1920 р. був призначений керівником (фактично став організатором) тру­дової колонії для малолітніх правопорушників і безпритульних у с. Ковалівка під Полтавою. З бе­резня 1921 р. колонія носила ім’я М. Горького. З 1927 р. педагог поєднував роботу в колонії з організацією дитячої трудової кому­ни ім. Ф. Дзержинського у передмісті Харкова. У 1935-1937 pp. працював у Киє­ві заступником начальника відділу трудових ко­лоній Народного Комісаріату внутрішніх справ УРСР. У 1936 р. за сумісництвом керував коло­нією для неповнолітніх у м. Бровари під Києвом. З 1937 р. жив у Москві, займаючись літературною і суспільно-педагогічною діяльністю.
Макаренко створив наукову методику виховної роботи з дитя­чим колективом, поєднання навчання з про­дуктивною працею, моральним, фізичним і естетичним вихованням. Багато зробив для розвитку теорії сімейного виховання. У процесі перевиховання асоціальної молоді, до якої педагог підходив з гуманістичним прагненням знайти позитивні якос­ті і задіяти творчий потенціал, реалізував вихов­ний принцип «проектувати найкраще в людині».
Розкрив педагогічну роль таких суспільних чинників, як середовище, колектив, сім’я у формуванні осо­бистості, встановив співвідношення мети й засо­бів виховання, зовнішніх і внутрішніх стимулів організації життя колективу й особи, окреслив ос­нови етичної концепції, яка базувалася на ідеї су­спільної відповідальності. Свій досвід і педагогічні погляди Макаренко виклав у творах «Марш 30-го року» (1932), «Педаго­гічна поема» (1932-1935), «Книга для бать­ків» (1937), «Прапори на баштах» (1938) та ін.
Зміст свого педагогічного досвіду Макаренко визначив принципом «якомога більше вимогливості до людини і якомога більше поваги до неї». Помер Антон Семенович від серцевого нападу в Москві 01 квітня 1939 р.
Педагогічна творчість Макаренка за своїм змістом стала органічною складовою реформаторських пошуків міжнародної педагогіки поч. XX ст., а Антона Макаренка визнано одним із класиків виховання світового рівня. Красномовне свідчення: на початку 2000 року Німецьке товариство наукової педагогіки внесло «Педагогічну поему» до списку 10 найвизначніших педагогічних книг ХХ століття.

Праці А.С. Макаренка

http://vippo.org.ua/files/library/makarenko/pratsi_makarenka/1.jpg

Макаренко А.С. Педагогические сочинения: в 8-ми т. / А.С. Макаренко; Сост.: Л. Ю. Гордин, А.А. Фролов.- М.: Педагогика, 1983-1986.

http://vippo.org.ua/files/library/makarenko/pratsi_makarenka/2.jpg

Макаренко А.С. Избранные произведения: В 3-х т. / А.С. Макаренко; Редкол. Н.Д. Ярмаченко (пред.), Л.Н. Проколиенко, М.И. Мухин и др.- К.: Рад. школа, 1983-1984.

http://vippo.org.ua/files/library/makarenko/pratsi_makarenka/3.jpg

Макаренко А.С. Педагогічна поема / А.С. Макаренко; Ред. В.І. Ковальчук.- К.: Рад. школа, 1973.- 508 с.

http://vippo.org.ua/files/library/makarenko/pratsi_makarenka/4.jpg

Макаренко А.С. Методика виховної роботи.- К.: Рад. шк., 1990.- 366 с.

http://vippo.org.ua/files/library/makarenko/pratsi_makarenka/5.jpg

Макаренко А.С. Книга для родителей: К 100-летию со дня рождения А.С. Макаренко / А.С. Макаренко; За ред. Ю.В. Василькова.- М.: Педагогика, 1988.- 304 с.

http://vippo.org.ua/files/library/makarenko/pratsi_makarenka/6.jpg

Макаренко А.С. С любовью и тревогой: Сборник / А.С. Макаренко; Сост., вступ. ст., прим. А.К. Губко.- К.: Изд-во УСХА, 1989.- 368 с.

http://vippo.org.ua/files/library/makarenko/pratsi_makarenka/7.jpg

Макаренко А.С. Воспитание гражданина / А.С. Макаренко; Сост. Р.М. Бескина, М.Д. Виноградова.- М.: Просвещение, 1988.- 304 с.

http://vippo.org.ua/files/library/makarenko/pratsi_makarenka/8.jpg

Макаренко А.С. Марш 30 года / А.С. Макаренко; Сост. и авт. коммент. В.Г. Бейлинсон .- М.: Просвещение, 1988.- 287 с.

 

 

 

 

Інформаційно-методичний вісник №36
(лютий 2018)
Тематичні орієнтири для обговорення на науково-практичній конференції «Концептуальні засади діяльності ЦПР – закладу життєтворчості: ідеї, шляхи реалізації»
27 березня відбудеться науково-практична конференція «Концептуальні засади діяльності Центру як закладу життєтворчості : ідеї, шляхи реалізації».
Мета і завдання конференції

 • ознайомлення з новими досягненнями в галузі наукових досліджень з даної проблеми;
 • аналіз засад діяльності ЦПР як закладу життєтворчості;
 • підведення підсумків роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою 2017/2018 навчального року;
 • презентація перспективного педагогічного досвіду педагогів з проблеми;
 • стимулювання подальшої пошукової діяльності педагогів в контексті ключових проблем конференції.

Питання для обговорення на конференції

 • Життєтворча місія ЦПР
 • Провідні ідеї діяльності ЦПР – закладу життєтворчості
 • Розвиток життєтворчості особистості учня в освітньому процесі Центру
 • Життєтворчий потенціал змісту освіти в Центрі
 • Формування життєтворчих компетенцій учнів засобами образотворчого мистецтва
 • Потенціал соціального проектування для розвитку життєтворчих компетенцій учнів
 • Життєтворча модель вихованця творчих об’єднань відділу естетичного виховання
 • Життєтворча модель вихованця творчих об’єднань  відділу декоративно-прикладного відділу
 • Життєтворча модель вихованця творчих об’єднань відділу художньої творчості
 • Життєтворча модель вихованця творчих об’єднань відділу науково-технічної творчості
 • Розвиток життєтворчості дітей з особливими освітніми потребами в освітньому просторі ЦПР
 • Формування життєтворчих компетенцій в системі учнівського самоврядування
 • Педагогічний супровід формування життєтворчих компетенцій учнів
 • Результати діяльності ЦПР – закладу життєтворчості

 

Інформаційно-методичний вісник №35
(лютий 2018)

Формат виставки-презентації
«Педагогічний вернісаж - 2018»
26 березня 2018 року, в рамках науково-практичної конференції, відбудеться виставка презентація «Педагогічний вернісаж - 2018».
Метою виставки є виявлення творчого доробку педагогів,  поширення досвіду  їх інноваційної діяльності.
Завданнями виставки є:

 • інформаційне забезпечення  педагогічних працівників із проблем позашкільної освіти, інформування про перспективний педагогічний досвід та інноваційну діяльність педагогів;
 • стимулювання творчої ініціативи педагогічних працівників та учнів;
 • підтримка ініціатив педагогів щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи;
 • публічне визнання внеску  педагогічних працівників у розвиток закладу, ініціювання дій, що сприяють його інноваційному розвитку;
 • формування банку даних перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічного колективу і окремих працівників, поповнення фондів навчально-методичних, психолого-педагогічних, науково-методичних матеріалів;
 • проведення майстер-класів, презентацій, спрямованих на поширення інформації про науково-пошукову роботу та інноваційну діяльність педагогічних працівників.

До участі у виставці запрошуються
КЕРІВНИКИ  ГУРТКІВ, ТВОРЧИХ  ОБ’ЄДНАНЬ  ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ

Для участі у виставці пре­тендент подає:

 • рукописи навчальних програм для гуртків, творчих об'єднань за напрямами позашкільної освіти;
 • рукописи навчально-методичних посібників з питань позашкільної освіти;
 • методичні рекомендації, розробки  з актуальних проблем позашкільної освіти;
 • портфоліо гуртківців, керівників  гуртків, портфоліо гуртка.
 • матеріали проектів.

Вимоги до матеріалів ви­ставки.

 • На виставку подаються на­вчальні програми відповідно до типових навчальних планів гурт­ків, творчих об'єднань, що кла­сифікуються за трьома рівнями (початковий, основний і вищий). Навчальні програми для гуртків, творчих об'єднань можуть бути однопрофільними, комплексними, модульними, інтегрованими тощо з терміном навчання до 1 року, від 1 до 2 років (початковий рівень) та від 1 до 4 років (основний та ви­щий рівні).
 • Навчальні програми для  гуртків, творчих об'єднань за напрямами  позашкільної освіти по­винні:

•  ґрунтуватися на державних  стандартах загальної середньої освіти;
•  забезпечувати науковість  змісту, доступність та компетент­нісний підхід до навчання ви­хованців засобами позашкільної  освіти;
•  відповідати принципам на­ступності навчального матеріалу  програм для загальноосвітніх на­вчальних закладів.

 • Навчальні програми для гуртків, творчих об'єднань по­винні відповідати сучасним ви­могам і містити такі структурні елементи: пояснювальна записка, навчально-тематичний план, зміст тем, прогнозований результат, умінь і навичок, перелік обладнан­ня і бібліографія.

Матеріали, які подаються на виставку, мають бути зроблені комп'ютерним набором через 1,5 інтервал, українською мовою.

Тематичні напрями експозицій виставки

  • Інноваційна освітня діяльність.
  • Імідж керівника творчого об’єднання.
  • Організація допрофільної підготовки учнів в творчому об’єднанні.
  • Організація роботи з обдарованими дітьми.
  • Перспективні педагогічні технології навчання, виховання учнів
  • Технологія портфоліо в ЗПО.
  • Проектна технологія в ЗПО.
  • Моделі соціальної практики в ЗПО.
  • Педагогічна діагностика в роботі керівника ТО.
  • Учнівське самоврядування в творчому об’єднанні.
  • Керівник ТО і сім’я: організація ефективної взаємодії.