Науково-практична конференція «Інноваційні виховні технології у теорії і практиці сучасної освіти»

12 жовтня у рамках Дванадцятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» відбулася онлайн науково-практична конференція «Інноваційні виховні технології у теорії і практиці сучасної освіти» на базі Центру позашкільної роботи.

Мета і завдання конференції:

  • аналіз сучасного стану виховання дітей та учнівської молоді в закладі освіти;
  • ознайомлення з новими досягненнями в галузі наукових досліджень з даної проблеми;
  • презентація досвіду виховання в закладах освіти на засадах сучасних методологічних підходів;
  • обговорення проблем та визначення перспектив впровадження інноваційних виховних технологій в контексті підвищення якості виховання;
  • стимулювання подальшої пошукової, дослідницької, експериментальної діяльності в контексті ключових проблем конференції;
  • сприяння співробітництву та взаємоінтеграції досвіду учасників конференції щодо впровадження в практику роботи ефективних програм виховання, виховних технологій.

На конференції презентували власний досвід науковці з Інституту проблем виховання НАПН України, з ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти», методисти з Центру позашкільної роботи.

З темами виступів можете ознайомитися нижче:

Сучасні виклики до виховання дітей і учнівської молоді

Федорченко Тетяна Євгенівна, д.пед.н., професор, завідувачка лабораторією фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України

Гострі проблеми виховання: рефлексія практики, проблем, шляхів їх вирішення

Ковганич Галина Григорівна, методист Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва

Компетентнісний підхід до виховання дітей і учнівської молоді

Єрмаков Іван Гнатович, к.іст.н., старший науковий співробітник ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Використання ІКТ для управління виховним процесом у закладах освіти

Ївженко Юрій Васильович, к.пед.н., старший науковий співробітник ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Ефективні виховні практики та їх використання у закладі позашкільної освіти

Марченко Катерина Сергіївна, завідувач відділу психолого-методичного забезпечення Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва

Розвиток освітнього середовища в закладах освіти для виховання соціально успішної особистості

Безрук Катерина Олександрівна, молодший науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України

Забезпечення партнерської взаємодії суб’єктів виховання

Кириченко Валентина Іванівна., к.пед.н., старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку і здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України

Які «soft skills» допоможуть в житті кожному спеціалісту і де їм навчитися?

Воронцова Емілія Валеріївна, науковий співробітник ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Діалектичний підхід до визначення понять «добро» і «зло» у процесі виховної роботи з молоддю

Копосов Павло Германович, к.пед. н., старший науковий співробітник  ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Дякуємо за участь!