З дітьми і для дітей
Центр позашкільної роботи Святошинського району м. Києва
 

Відділи

 

Проект "Сухомлинський-100"

 • Семінар-презентація проекту в ЦПР
 • "В. О. Сухомлинський: педагогіка спрямована в майбутнє"
 • Творча спадщина до 100-рiччя вiд дня народження Сухомлинського
 • Проблематика Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених В. О. Сухомлинському
 • Вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського: активності для педагогів, учнів, батьків
 • Вивчення творчої спадщини В. О. Сухомлинського в системі методичної роботи з педагогічними працівниками закладів освіти
 • Виставка малюнків до казок В. О. Сухомлинського
Старт проекту
"В. О. Сухомлинський: педагогіка спрямована в майбутнє"

У Центрі позашкільної роботи 9 жовтня відбувся презентаційний семінар "Ідеї В. О. Сухомлинського і становлення нової української школи" для заступників директорів з виховної роботи шкіл Святошинського району, на якому відбулася презентація проекту "В. О. Сухомлинський: педагогіка спрямована в майбутнє".
Семінар-презентацію проекту провела творча група в складі: Петрочко Ж. В., заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Кириченко В. І., докторант Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук; Ревуцька Л. Й., завідувач сектору з питань позашкільної освіти управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації; Ковганич Г. Г, методист Центру позашкільної роботи.
Зі вступним словом "Центр позашкільної роботи в просторі проекту: орієнтири для взаємодії" виступила директор ЦПР Савенко Н. І.
З концептуальними ідеями проекту учасників семінару ознайомила науковий консультант ЦПР Кириченко В. І. Дорожню карту реалізацію проекту презентувала методист ЦПР Ковганич Г. Г.
З міжнародним досвідом громадянського виховання дітей та учнівської молоді ознайомила Петрочко Ж. В.
На семінарі вдячним словом згадали про партнерів проекту, які взяли на свої плечі реалізацію проекту (Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Київська Мала академія наук, Інститут проблем виховання НАПН України). Інформаційний супровід проекту будуть здійснювати видання "Шкільний світ", "Методист", "Позашкілля", "Сімейні справи".

Щасливого старту проекту "В. О. Сухомлинський: педагогіка спрямована в майбутнє"!

Проект "В. О. Сухомлинський: педагогіка спрямована в майбутнє"

Мета проекту: залучити педагогічні колективи, учнівську молодь, батьків до вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського шляхом пошуково-дослідницької роботи; розкрити значення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського для розвитку сучасних навчальних закладів.

Завдання проекту:

 • організувати вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в усіх концентрах науково-методичної роботи на районному та шкільному рівнях;
 • розкрити важливість педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського для будівництва нової української школи та визначення стратегічних завдань її розвитку;
 • налагодити тісну співпрацю навчальних закладів у дослідженні спадщини В. О. Сухомлинського;
 • виявити, систематизувати та узагальнити досвід творчого впровадження ідей В. О. Сухомлинського у діяльність навчальних закладів району;
 • підготувати та видати посібник "Ідеї В. О. Сухомлинського в практиці роботи навчальних закладів"

Учасники проекту: педагогічні колективи навчальних закладів району, старшокласники, батьки, що виявили бажання взяти участь в проекті.
Виконавці проекту: Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, Науково-методичний центр управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, Центр позашкільної роботи.
Партнери проекту: Інститут проблем виховання НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Київська Мала академія наук учнівської молоді, газети: "Шкільний світ", "Методист","Позашкілля", "Освіта", журнали "Рідна школа", "Справи сімейні".
Термін виконання проекту: серпень 2017 р. – жовтень 2018 р.
Очікувані результати:

 • учасники проекту поглиблять знання щодо педагогічної
  спадщини В. О. Сухомлинського;
 • учасники проекту удосконалять навички пошуку інформації,
  удосконалять вміння досліджувати, опрацьовувати, систематизувати
  результати пошуку;
 • відбудеться збагачення методичного арсеналу педагогічних
  працівників, що сприятиме підвищенню рівня їх професійної
  компетентності, вдосконаленню і якісному поліпшенню навчально-
  виховного процесу;
 • активізуються зав'язки з партнерами проекту, між навчальними
  закладами району.

Шляхи реалізації проекту

І. Підготовчий етап

 1. Формування проектної групи на рівні району.
 2. Формування творчих груп з координації та розробки навчально-
  методичного і науково-методичного забезпечення проекту.
 3. Залучення для забезпечення наукового супроводу проекту наукових
  працівників.
 4. Поширення інформації про проект серед навчальних закладів району за
  допомогою ЗМІ.
 5. Складання плану-схеми проекту.
 6. Визначення мети, завдань проекту, форм діяльності.
 7. Створення пошукових груп та конкретизація завдань для них.
 8. Опрацювання різних джерел інформації.
 9. Підготовка соціологічних опитувальників для реалізації мотиваційного
  елемента проекту.
 10. Проведення соціологічних опитувань серед вчителів, учнів, батьків.
  Аналіз матеріалів.
 11. Розроблення рекомендацій щодо реалізації проекту на шкільному рівні.
 12. Укладання угод з видавництвами для публікації результатів реалізації
  проекту.

ІІ. Діяльність. Реалізація проекту

 1. Розроблення інформаційно-методичного навігатора "Відзначення 100-
  річчя від дня народження В. О. Сухомлинського".
 2. Розроблення дорожньої карти "Реалізація проекту в навчальних закладах
  району"
 3. Організація та проведення на районному та шкільному рівнях
  конференцій, педагогічних читань, круглих столів, семінарів-практикумів,
  виставок педагогічної творчості.
 4. Вивчення, систематизація та узагальнення творчого досвіду
  впровадження ідей В. О. Сухомлинського у діяльності навчальних закладів
  району.
 5. Розроблення та видання посібника "Ідеї В. О. Сухомлинського в практиці
  роботи навчальних закладів".
 6. Обробка та оформлення результатів проекту.
 7. Представлення матеріалів проекту на конференціях, семінарах вчителів,
  на засіданнях батьківських та учнівських рад.

ІІІ. Презентація результатів діяльності

 1. Розміщення інформації про здійснення проекту на сайтах: Управління
  освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної
  адміністрації, Державної науково-педагогічної бібліотеки України
  імені В. О. Сухомлинського, Київської Малої академії наук учнівської молоді,
  навчальних закладів району.
 2. Проведення заключної презентації проекту в Державній науково-
  педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського.
 3. Поширення інформації про проект в газетах "Шкільний світ",
  "Методист", "Позашкілля".
 4. Презентація посібника "Ідеї В. О. Сухомлинського в практиці роботи
  навчальних закладів".

IV. Оцінювання успішності проекту

 1. Обговорення ходу та результатів реалізації проекту в проектних, творчих
  та пошукових групах на засіданнях науково-методичної ради Науково-
  методичного центру управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної
  в місті Києві державної адміністрації.
 2. Дослідження громадської думки про хід та реалізацію проекту.
 3. Оцінювання результатів за настілками реалізованої мети та завдань.
 4. Узагальнення отриманого досвіду, визначення можливостей подальшого
  розвитку проекту.

 Василь Олександрович Сухомлинський
(1918–1970)

видатний український педагог-гуманіст, Герой Соціалістичної Праці,
член-кореспондент АПН СРСР,
кандидат педагогічних наук, 
директор школи, вчитель, дитячий письменник

до 100-річчя від дня народження
видатного педагога і письменника В. О. Сухомлинського

Василь Олександрович Сухомлинський дуже любив дітей, тому і став педагогом. Це справді людина з полум’яним серцем, видатний педагог сучасності. 35 років свого життя він віддав школі. Сухомлинський – заслужений вчитель України, лауреат Державної премії імені Т. Г. Шевченка. З його ім’ям пов’язані збагачення і піднесення педагогічної науки ХХ століття. Велика, самобутня спадщина вченого з плином часу привертає все більше уваги.
В. О. Сухомлинський з 1948 року й до кінця життя - директор середньої школи в с. Павлиш на Кіровоградщині, де 22 роки проводив тривалий педагогічний експеримент, у результаті якого створив оригінальну систему виховання дітей.
В. О. Сухомлинський увійшов в історію української педагогіки як педагог-гуманіст, творець педагогічної системи, в центрі якої перебуває дитина як унікальна особистість. В. О. Сухомлинський вбачав мету виховання у розвитку творчих сил і здібностей особистості в умовах колективу й на основі етико-естетичних цінностей, інтересів і потреб, спрямованих на творчу працю і саморозвиток. З позицій гуманізму, загальнолюдських цінностей, витоки яких лежать в українській духовності, її моральних імперативах та культурах, педагог розглянув виховання особистості як пізнання, духовність, працю. 
В. О. Сухомлинський включив українську народну педагогіку в систему різнобічних педагогічних впливів, вважав її основою формування особистості. Великого значення надавав прищепленню любові до рідного слова. На цій основі створив власні оригінальні форми й методи організації навчання та виховання дітей у школі та в позакласній і позаурочній роботі.
В. О. Сухомлинський виступав не тільки у місцевій періодиці, а й у республіканських та всесоюзних, зарубіжних виданнях. 1955 р. він успішно захистив у Київському державному університеті кандидатську дисертацію на тему «Директор школи — керівник навчально-виховної роботи», а через рік з'явлилася його перша велика монографія «Виховання колективізму у школярів». З 1957 р. - чл.-кор. АПН РРФСР, з 1958 р. - заслужений учитель УРСР. У 1968 р. йому присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці. Того ж року був обраний чл.-кор. АПН СРСР.
Наприкінці п'ятдесятих років виходять друком одна за одною такі ґрунтовні праці В. О. Сухомлинського, як «Педагогічний колектив середньої школи» та «Виховання радянського патріотизму у школярів». На найвищий щабель своєї педагогічної творчості В. О. Сухомлинський піднявся в шістдесяті роки. Саме тоді з особливою виразністю і силою виявився його яскравий і самобутній талант педагога-дослідника й педагога-публіциста, саме в ті роки написав він найкращі книги, статті, художні твори для дітей та юнацтва.
Різноплановий і багатоаспектний творчий доробок В. О. Сухомлинського складає 48 книг, 500 наукових статей, більше як 1500 оповідань і казок для дітей. На початок ХХІ століття вийшло 65 творів В. О. Сухомлинського тиражем близько 15 млн примірників. Вони перекладені на 59 мов народів світу.
      До найголовніших, найґрунтовніших творів В. О. Сухомлинського, належать: «Як ми виховали мужнє покоління», «Духовний світ школяра», «Праця і моральне виховання», «Моральний ідеал молодого покоління», «Сто порад учителеві», «Листи до сина», «Батьківська педагогіка», «Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості», «Книга про любов» і особливо — «Павлиська середня школа» та «Серце віддаю дітям» (1969) (видана на 32 мовах світу, має 55 видань), остання праця була удостоєна першої премії Педагогічного товариства УРСР (1973) і Державної премії УРСР (1974).
Уже після смерті талановитого педагога з'явилися окремими виданнями праці «Народження громадянина», «Методика виховання колективу», «Розмова з молодим директором школи», «Як виховати справжню людину».
Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського глибоко вивчається в Україні, Росії та багатьох країнах світу. З листопада 1990 року було засновано Українську асоціацію імені Василя Сухомлинського, у цьому ж році в Німеччині (м. Марбург) було створене Міжнародне товариство послідовників Сухомлинського, з 1998 року популяризує спадщину педагога Всекитайське товариство прихильників В. Сухомлинського.
Українська асоціація Василя Сухомлинського активно досліджує й поширює, впроваджує в життя творчу спадщину вченого, а також передовий педагогічний досвід, сприяє підготовці й підвищенню кваліфікації педагогічної громадськості. Одним із основних напрямів діяльності Асоціації є проведення педагогічних читань, наукових конференцій, методичних занять, семінарів з метою поглибленого опанування актуальними питаннями педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського.

Проблематика Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених В. О. Сухомлинському

Рік

Проблема

Місце проведення

1994

Освітньо-виховні ідеали В. О. Сухомлинського в контексті сучасності

Луцьк

1995

Освітньо-виховні ідеали В. О. Сухомлинського. Лінгводидактична спадщина

Чернігів

1996

В. О. Сухомлинський і сучасність

Умань

1997

В. О. Сухомлинський і сучасність. Розвиток В. О. Сухомлинським ідей народної педагогіки та їх впровадження у педагогічну практику

Вінниця

1998

Педагогіка Василя Сухомлинського на зламі епох

Київ - Кіровоград  

1999

В.О.Сухомлинський і сучасність. Дидактика сучасної школи

Харків

2000

В.О.Сухомлинський і сучасність. Екологія дитинства

Луганськ

2001

В.О.Сухомлинський і сучасність. Особистісно-орієнтована шкільна освіта

Одеса

2002

Василь Сухомлинський і сучасність. Батьківська педагогіка

Тернопіль

2003

Василь Сухомлинський і сучасність. Особистість учителя

Київ -  Кіровоград - Павлиш

2004

Василь Сухомлинський і сучасність. Особистість у навколишньому середовищі

Миколаїв

2005

В.О.Сухомлинський і сучасність. Проблеми свободи і відповідальності у вихованні особистості

Полтава

2006

В.О.Сухомлинський і сучасність. Культурологічні виміри шкільної й педагогічної освіти

Переяслав-Хмельницький

2007

В.О.Сухомлинський і сучасність. Громадянське виховання

Слов'янськ

2008

В.О.Сухомлинський і сучасність. Ідеї, пошуки, перспективи

Кіровоград

2009

Ціннісні виміри сучасної освіти. Діалог з В. О. Сухомлинським

Херсон

2010

В.Сухомлинський і О.Захаренко. Вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє

Черкаси - Сахнівка

2011

Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Дошкілля - початкова школа

Хмельницький

2012

Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Здоров’я через освіту

Донецьк

2013

Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Розвиток творчої особистості

Кіровоград

2014

Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Вчимося толерантності

Миколаїв

2015

Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Виховуємо культуру потреб особистості

Херсон

2016

Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Щоб у серці жила Батьківщина

Луцьк

2017

В. О. Сухомлинський. Філософія дитинства

Житомир

Вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського: активності для педагогів, учнів, батьків

Педагоги

 • Збір та систематизація матеріалів – творчий доробок В. О. Сухомлинського
 • Оформлення тематичних стендів, експозицій, куточків, тематичних поличок, присвячених В. О. Сухомлинському
 • Організація тематичних виставок у бібліотеках закладів освіти, присвячених В. О. Сухомлинського
 • Презентація нових друкованих видань творів В. О. Сухомлинського, публікацій про В. О. Сухомлинського
 • Створення відеороликів «Читайте В. О. Сухомлинського», «Творчий доробок В. О. Сухомлинського», «Педагогічні істини В. О. Сухомлинського»
 • Вивчення творчої спадщини В. О. Сухомлинського шляхом підготовки й проведення в закладах освіти науково-практичних конференцій, педагогічних читань, круглих столів, дискусій, семінарів, організації самоосвітньої роботи
 • Створення та підтримка веб-сторінки «В. О. Сухомлинський – 100»
 • Організація творчих конкурсів на знання творчості В. О. Сухомлинського
 • Створення картотеки перспективного педагогічного досвіду з питань впровадження ідей В. О. Сухомлинського
 • Створення фотодайджестів про творчість В. О. Сухомлинського
 • Створення презентацій «Педагогічний золотослів В. О. Сухомлинського»
 • Організація відвідання педагогічного меморіального музею В. О. Сухомлинського у с. Павлиш
 • Відвідування виставок-презентацій, присвячених В. О. Сухомлинському в Державній науково-педагогічній бібліотеці ім. В. О. Сухомлинського, в Педагогічному музеї НАПН України
 • Організація діяльності дискусійного клубу «Діалоги із В. О. Сухомлинським»
 • Інформування місцевої та шкільної спільноти (стінгазети, листівки, шкільний бюлетень, присвячені творчості В. О. Сухомлинського)

Учні

 • Проведення конкурсів дитячих малюнків до казок та оповідань В. О. Сухомлинського
 • Створення міні-вистав за казками, оповіданнями В. О. Сухомлинського
 • Проведення літературних конкурсів (есе, вірші), присвячених В. О. Сухомлинському
 • Створення фотоколажів, присвячених В. О. Сухомлинському
 • Проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, проектів учнівської молоді, присвячених В. О. Сухомлинському

Батьки

 • Презентації «Золотослів В. О. Сухомлинського про виховання дітей в сім]ї», «Рецепти виховання дітей в сім’ї від В. О. Сухомлинського»
 • Проведення батьківських зборів, конференцій, круглих столів з використанням педагогічних ідей В. О. Сухомлинського

Вивчення творчої спадщини В. О. Сухомлинського в системі методичної роботи з педагогічними працівниками закладів освіти

1. Тематика семінарів-практикумів для директорів закладів освіти

 • Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського як джерело ідей для становлення нової школи
 • Педагогічні ідеї і досвід В. О. Сухомлинського в практиці управління сучасним закладом освіти
 • Система діяльності В. О. Сухомлинського як директора школи з формування професійної компетентності вчителя

2. Тематика семінарів-практикумів для заступників директорів закладів освіти з виховної роботи

 • Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело збагачення сучасної виховної практики в закладах освіти
 • Цінність педагогічних ідей В. О. Сухомлинського для поступу виховання в сучасних закладах освіти

3. Тематика семінарів-практикумів для класних керівників

 • Педагогічні ідеї та погляди В. О. Сухомлинського на виховання дітей та молоді
 • Практика виховання в учнівському колективі на ідеях В. О. Сухомлинського
 • В. О. Сухомлинський про роль вихователя, класного керівника у формуванні особистості
 • Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в роботі з батьками

4. Тематика семінарів-практикумів для соціальних педагогів

 • Моральний розвиток особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського
 • Погляди В. О. Сухомлинського на формування, зміцнення і збереження здоров’я дітей
 • Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в роботі з батьками
 • В. О. Сухомлинський про виховання важких дітей і підлітків

5. Тематика семінарів-практикумів для практичних психологів закладів освіти

 • Філософія дитинства в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського
 • Ціннісні виміри виховання дитини в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського
 • Формування допитливості учнів в працях В. О. Сухомлинського
 • В. О. Сухомлинський про розвиток творчої уяви дитини
 • В. О. Сухомлинський про попередження шкідливих звичок учнів

6. Тематика семінарів-практикумів для педагогів-організаторів закладів освіти

 • Розвиток соціальної активності учнів в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського
 • Виховання особистості у колективі в спадщині В. О. Сухомлинського

7. Тематика семінарів-практикумів для бібліотекарів закладів освіти

 • В. О. Сухомлинський про значення книги в інтелектуальному і моральному розвитку особистості дитини
 • Технологія проведення читацьких конференцій, присвячених 100-річчю В. О. Сухомлинського

8. Тематика семінарів-практикумів для вчителів-предметників

 • Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського та сучасні тенденції розвитку професійної компетентності вчителя
 • Проблеми вдосконалення уроку в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського і практиці роботи сучасного закладу освіти
 • Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського у викладанні природничо-математичного напряму
 • Використання ідей В. О. Сухомлинського при викладанні шкільного курсу історії
 • Формування учня-мислителя у творчій спадщині В. О. Сухомлинського
 • Використання спадщини В. О. Сухомлинського у розвитку мовленнєвої творчості дітей
 • В. О. Сухомлинський про розвиток творчості учнів

9. Тематика семінарів-практикумів для вчителів початкової школи

 • Виховний простір сучасної початкової школи: актуалізація педагогічних ідей В. О. Сухомлинського
 • В. О. Сухомлинський про виховання успіхом у навчанні
 • Емоційно-естетичний розвиток дітей молодшого шкільного віку у творчій спадщині В. О. Сухомлинського
 • Природа як важливий чинник формування особистості молодшого школяра у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського
 • В. О. Сухомлинський про роль казки у навчанні й вихованні дітей молодшого шкільного віку
 • В. О. Сухомлинський про використання гри в освітньому процесі

10. Тематика семінарів-практикумів для педагогів закладів позашкільної освіти

 • Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в роботі з творчо обдарованими дітьми
 • Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в організації еколого-натуралістичної роботи в закладі позашкільної освіти
 • Використання ідей В. О. Сухомлинського у процесі формування екологічної культури та здорового способу життя дітей в сучасних умовах
 • Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського та сучасна екологічна освіта
 • Ідеї В. О. Сухомлинського в музично-естетичному вихованні учнів закладу позашкільної освіти
 • Впровадження ідей В. О. Сухомлинського в роботу з дітьми дошкільного віку
 • Використання ідей В. О. Сухомлинського в процесі взаємодії закладу позашкільної освіти та родини
Виставка малюнків до казок В. О. Сухомлинського вихованців творчого об'єднання "Творчість" (керівник: Новодворська Таміла Володимирівна)