З дітьми і для дітей
Центр позашкільної роботи Святошинського району м. Києва
 

Відділи

 

Відділ психолого-методичного забеспечення  

Зав. відділом - Корольчук Ольга Сергіївна

Розклад роботи відділу

План масових заходів Центру позашкільної роботи Святошинського р-ну м.Києва
на грудень 2017 р.

План заходів з проведення у закладі Всеукраїнського тижня права

План відділу на листопад 2017р.

Перелік методичних рекомендацій, розроблених методистами ЦПР

Методичний абонемент керівника гуртка ЦПР на 2017-2018 н.р.

Аналіз методичної роботи за 2016-2017 навчальний рік

Інформація про  навчальні програми гуртків відділу психолого-методичного забезпечення

Розвиток соціального партнерства ЦПР

Психолого-методичний супровід освітнього процесу

Формування позитивного іміджу закладу

Результати VI міської методичної виставки
 "Робота методиста у сучасному позашкільному навчальному закладі:
виклики сьогодення, професійний стандарт, вектори розвитку"

Практика студентів київських університетів
на базі кабінету краєзнавства ЦПР «Північне сяйво»
та його музею історії Святошинського району

 

 


Розвиток соціальної творчості

Творче об’єднання "Лідерство – запорука успіху"

Керівник - Ковганич Галина Григорівна, керівник гуртка-методист

Робота ТО "Лідерство - запорука успіху!" (РАС) у 2016-2017 навчальному році

 

Навчальна програма " До успіху на власних крилах"

Цільова група: підлітки 12-15 років

Цільові орієнтири програми:

 • розширення в учнів знань про себе, свої можливості і здібності;
 • розвиток життєвих навичок, пов’язаних з спілкуванням, критичним мисленням, самоменеджменту, роботи в команді;
 • формування в учнів мислення успішної особистості, мотивації на досягнення успіху.

Зміст програми:

 • Модуль 1.Пізнай себе і ти пізнаєш світ
 • Модуль 2.Мистецтво ефективної комунікації
 • Модуль 3.Вчимося управляти конфліктом
 • Модуль 4.Жити в гармонії з собою і світом
 • Модуль 5.Здоровий спосіб життя – шлях до успіху
 • Модуль 6.Знаємо та реалізуємо свої права та обов’язки
 • Модуль 7.Лідерство – запорука успіху
 • Модуль 8.Стратегія успіху

Форми роботи на заняттях: групові дискусії, диспути, дебати, рольові і ділові ігри, вікторини, вправи-кейси, моделювання ситуацій, індивідуальна і групова рефлексія, презентація – захист проектів.

Програма "До успіху на власних крилах" - це можливість:

 • опанувати навичками самопізнання, самоаналізу, саморефлексії самоконтролю, вміннями робити вибір і брати на себе відповідальність за свій розвиток;
 • розвинути свої творчі, організаторські здібності, свій лідерський потенціал;
 • розвинути навички самоменеджменту, роботи в команді;
 • отримати практичний досвід, який базується як на знаннях, так і перевірці знаннєвих істин в повсякденній діяльності;
 • знайти нових друзів;
 • змістовно провести свій вільний час;
 • поспілкуватися з представниками різних професій, які досягли успіху в своїй діяльності;
 • реалізувати на практиці свій план дії в якості: організатора соціального проекту, інтерактивного театру, акції, волонтерської програми, творчого свята, дозвіллєвої програми, тренера просвітницьких програм, редактора, кореспондента, газети, тощо;
 • змінити своє життя й життя навколо себе на краще.

 

Контактна інформація:
Адреса: Пр. Перемоги, 136, каб. 106
тел. 450-18-79


 

Творче об’єднання "Лідерство – запорука успіху"

Керівник - Молчанова Марія Юріївна

Навчальна програма " Логічний калейдоскоп"

Цільова група: учні 1 класів
Цільові орієнтири програми:

 • розвиток в учнів мислення, пам’яті, уваги, уяви, сприйняття,  комунікативних навичок;
 • розвиток пізнавальних інтересів, творчих здібностей;
 • розвиток творчого мислення;
 • розвиток соціальних навичок;
 • формування навичок роботи в команді.

Зміст програми:

 • Модуль 1. Я пізнаю себе
 • Модуль 2. Я у світі людей
 • Модуль 3. Подорож в країну знань
 • Модуль 4. Подорож у дивосвіт природи
 • Модуль 5. В гості завітали пори року
 • Модуль 6. Дивовижний світ казок
 • Модуль 7. Подорож планетою "Здоров’я"
 • Модуль 8. Моя країна - Україна

Форми роботи на заняттях:рольові ігри, моделювання ситуацій, виготовлення плакатів, колажів, вікторини, захист проектів, малювання, інсценування казок, створення казок.

Програма "Логічний калейдоскоп" - це можливість:

 • навчити дітей описувати себе, свої зовнішні риси та якості;
 • розвинути в дітей відповідальне ставлення до своїх обов’язків;
 • стимулювати дітей до самовираження через різноманітні види діяльності;
 • формувати бережливе ставлення до природи, навколишнього світу;
 • формувати уявлення дітей про важливість здоров’я та шляхи його збереження й зміцнення;
 • формувати навички культури спілкування, поведінки;
 • розвивати почуття взаємодопомоги;
 • мотивувати дітей до набуття знань.

 

Навчальна програма " Зростаю. Розвиваюсь. Змінююсь"

Керівник - Молчанова Марія Юріївна


Цільова група: учні 2-3 та 4-5 класів
Цільові орієнтири програми:

 • сприяти формуванню в учнів мотивації до навчання;
 • сприяти активізації пізнання себе і навколишнього світу;
 • сприяти розвитку лідерських, організаторських, комунікативних якостей, вмінь і навичок в учнів;
 • сприяти формуванню навичок роботи в команді;
 • навчити учнів правильно ставити цілі і завдання, робити їх значущими для себе; приймати рішення.
 • навчити змінювати себе, працювати над своїм розвитком.

Зміст програми:

 • Модуль 1. Пізнай себе і ти пізнаєш світ
 • Модуль 2. Мистецтво ефективної комунікації
 • Модуль 3. Час дорослішати
 • Модуль 4. Я знаю свої права та обов’язки
 • Модуль 5. Здоровим бути – модно
 • Модуль 6. Що таке успіх і як його "впіймати"
 • Модуль 7. У світі Лідерства

Форми роботи на заняттях:рольові ігри, моделювання ситуацій, виготовлення плакатів, колажів, вікторини, квести, захист проектів.

Програма "Зростаю. Розвиваюсь. Змінююсь" - це можливість:

 • пізнати себе, зрозуміти, чого ти хочеш від життя;
 • навчитися краще розуміти інших;
 • стати відкритим до нових знань і комунікабельним;
 • стати більш впевненим в собі;
 • навчитися самостійно приймати рішення та нести відповідальність за результати своєї діяльності;
 • розширити знання про лідерство та організаторську діяльність;
 • розвинути лідерські, організаторські, комунікативні якості, вміння та навички;
 • набути навичок роботи в команді;
 • набути навичок правильно ставити цілі і завдання, приймати рішення, планувати;
 • навчитися змінювати себе, працювати над своїм розвитком.

 

Контактна інформація:
Адреса: Пр. Перемоги, 136, каб. 106
тел. 450-18-79


 

Творче об'єднання "Створи себе сам"

 Керівник – соціальний педагог  Оріхон Дар’я Русланівна

 Від рівня розвитку життєвої компетентності залежить можливість знайти своє місце в житті. Сформувати досвід пізнання самого себе, розуміння інших людей, механізмів і законів, що впливають на людські відносини, вміти ідентифікувати себе як члена суспільства, громади, групи-основна мета самореалізації успішної особистості.
  На заняттях гуртка діти вчаться боротись з роздратуванням і сумнівами власними силами, долати сум і хандру, виховують почуття співпереживання.
 Модулі програми гуртка: " Я в моєму Всесвіті", " Вчимося спілкуватись", "Конфлікт: конкуренція, співробітництво чи компроміс", "Уроки доброти:всі ми різні та всі ми рівні", "Мої цінності", "Сам собі допоможу і здоров’я збережу", "Твоя професійна кар’єра", "Сім’я нового покоління", "Крок за кроком до життєвої компетентності".

У 2011/12 навчальному році соціальним педагогом було проведено 6 соціально – педагогічних досліджень, під час яких було опитано 470 осіб, з них 38 батьків та 432 дитини.

Дослідження велись з метою визначити:

 1. Ставлення гуртківців та їх батьків до певних аспектів навчально – виховного простору. (Соціально – педагогічне дослідження "Соціальний запит на гурткову роботу") ;
 2. Рівень обізнаності дітьми теми Великої вітчизняної війни; (Соціально – педагогічне дослідження "Партизанський рух в роки ВВВ"
 3. Ставлення дітей до свої батьків. ( Соціально – педагогічне дослідження "Ти і твоя сім'я");
 4. Обізнаність дітьми про свої права. (Соціально – педагогічне дослідження "Ти і твої права");
 5. Уявлення гуртківців про здоровий спосіб життя, виявлення дітей групи ризику. ("Ти та твоє здоров'я");
 6. Ставлення дітей до суспільних норм та прав інших осіб. (Соціально – педагогічне дослідження "Молодь і протиправна поведінка").
  Контактний телефон: 405-10-33.

 

Сотвори себе сам

 


Лідерство – стиль  життя

Керівник гуртка – Марченко Катерина Сергіївна.

Мета програми:
сприяти розвитку підлітків лідерського потенціалу, організаторських здібностей, ключових компетенцій успішної особистості.

Завдання програми:

 • актуалізувати знання підлітків про свій внутрішній світ;
 • сприяти формуванню учнів комунікативної, соціальної, правової, полікультурної, інформаційної компетенцій;
 • сприяти становленню активної життєвої позиції, формуванню потреби до самовдосконалення і саморозвитку, здатності інтегруватися в сучасний соціум.

Зміст програми "Лідерство – стиль життя":

 • Модуль 1. Самопізнання – шлях до успіху
 • Модуль 2. Соціальні ролі, які я виконую
 • Модуль 3. Вчимося ефективно спілкуватися
 • Модуль 4. Мистецтво вирішення конфліктних ситуацій
 • Модуль 5. Толерантність і повага особистості
 • Модуль 6. Я знаю свої права та обов’язки
 • Модуль 7. Здоровому все на здоров'я йде
 • Модуль 8. Лідер та лідерство
 • Модуль 9. Я - творча особистість
 • Модуль 10. Я - успішна особистість

Форми роботи на заняттях:
дискусії, дебати, робота в групах, квести, мозковий штурм, виготовлення колажів, тренінги.

 

Контактна інформація:
Адреса: пр. Перемоги, 136, каб. 106
Телефон: 450-18-79
e-mail:katerina_marchenko_vs@ukr.net


 

Кроки в журналістику

Керівник гуртка – Безрук Катерина Олександрівна

Цільова група: учні 5-9 класів

Програма дає дитині можливість: висловлювати і виробляти власну думку, провести своєрідну "ревізію" внутрішнього і навколишнього світу, визначити своє місце в соціумі.

Усім, хто в майбутньому бажає стати журналістом, навчальна програма допоможе зробити перші кроки до здійснення заповітної мрії. В гуртку вихованці навчаться ефективно спілкуватися, удосконалять свої знання з української мови, познайомляться з журналістськими жанрами, навчаться застосовувати теоретичні знання на практиці, брати інтерв’ю, аналізувати і доносити до читача отриману інформацію.

Юний журналіст здобуде знання:  

 • Про світ засобів масової інформації;
 • Про сучасні жанри журналістики;
 • Про роботу редакції газети;
 • Про знаряддя праці у журналістській діяльності;
 • Про місце та роль реклами у суспільному житті;
 • Про етичні засади роботи журналіста

Юний журналіст здобуде навички:

 • критичного та творчого мислення;
 • генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення;
 • успішної комунікації, продуктивної взаємодії у різних соціальних групах;
 • пошуку інформації, її аналізу, використання в своїй діяльності;
 • розроблення макету свого власного видання;
 • створення власної газети, вісника, журналу;
 • співпрацювати в команді для створення друкованого видання.

Юний журналіст зможе:

 • взяти участь у створенні власної газети;
 • опублікувати у газеті гуртка свій творчий матеріал;
 • розробити власну самопрезентацію та відеоролик;
 • здійснити захоплюючі екскурсії;
 • знайти серед гуртківців своїх однодумців та цікавих друзів;
 • підготуватись до подальшого навчання у сфері журналістики.

Контактна інформація:
Адреса: Пр. Перемоги, 136, каб. 106
тел. 450-18-79


 

Районна асоціація лідерів

Керівник - Кожан Є.В.


 

Англійська мова "ABC"

Керівник - Токаренко Людмила Василівна

  Навчаючись у цьому гуртку, діти практично оволодівають англійською мовою як засобом спілкування.

  Завдяки використанню новітніх програм провідних українських та зарубіжних інститутів учні успішно засвоюють лексику та автоматизацію навиків правильної вимови, інтонації та ритміки.  

  До гуртків приймаються діти віком від 5 до 17 років. Заняття проходять 2 рази на тиждень.

  Програма курсу складається з 3-х ступенів.

Курс для дошкільнят:

 • ознайомлення дітей з поняттям "англійська мова" 
 • формування навичок правильної вимови 
 • накопичення словникового запасу 

  Матеріал вивчається з аудіозаписів, віршів та пісень. 

Початковий курс: 

 • Вивчення англійської абетки
 • формування правильної вимови англійських звуків 
 • навчання читанню та письму
 • накопичення словникового запасу  

Інтенсив: 

 • засвоєння основних лексіко - граматичних структур
 • вміння будувати речення у різних часових формах
 • підготовка дітей до творчого використання лексики у повсягденному житті
 • закріплення навичок читання, письма та аудіювання. 

 

Школа розвитку дитини "АБВГДейка"

 

Метою діяльності школи АБВГДейка є розвиток пізнавальних інтересів, творчих здібностей дітей, розширення досвіду пізнання дітьми навколишнього світу та себе в ньому.

Навчально-виховний процес здійснюється за авторськими програмами:

  Педагог - Щербакова Олена Олександрівна

 1. Вчимося читати, світ книги пізнавати
  Творчі заняття орієнтовані на розвиток у дітей фонетичної, лексичної, граматичної, діалогічної та монологічної компетенцій, початкових навичок читання й письма, виховання любові і шани до рідної мови
 2. Цікава математика
  Захоплюючі заняття-подорожі світом математики спрямовані на розвиток математичної компетенції дітей, інтересу до вивчення математики
 3. Педагог - Молчанова Марія Юріївна

 4. Я у світі
  Заняття сприяють розвитку уваги, пам’яті, уяви, спостережливості, логічного мислення, умінь орієнтуватися в навколишньому світі, розвивають активне пізнавальне ставлення до природного та соціального середовища
 5. Англійська мова
  Інтегровані заняття вчать дітей спілкуватися англійською мовою, сприяють розвитку англомовної компетенції, формуванню мотивації до вивчення іноземної мови
 6. Педагог - Кучинська Надія Миколаївна

 7. Умілі ручки
  Заняття ознайомлюють дітей з різноманітними видами художньо-творчої діяльності (малювання, ліплення, конструювання, аплікація), розвивають творчий потенціал дитини, художній смак, просторові уявлення, сприяють розвитку дрібної моторики, зорової координації
 8. Казковий барвограй
  Цікаві розвивальні заняття, на яких діти поринають у захоплюючий, чарівний світ казки, створюють ілюстрації до казок, вчаться аналізувати вчинки казкових героїв, розширюють досвід пізнання навколишнього світу

Для батьків

 • Тренінгова програма "Компетентнісне батьківство"
 • Консультативний центр для батьків "Проблемне питання"
 • Випуск інформаційно-методичних вісників, рекомендацій, пам’яток
 • Діагностика і корекція готовності дитини до шкільного навчання

Регламент роботи школи АБВГДейка
Заняття проводяться тричі на тиждень: понеділок, середа, четвер.
Кожне заняття складається з чотирьох уроків тривалістю 30 хвилин,
перерва між уроками – 10 хвилин.
У групах навчається до 15 дітей, що дозволяє педагогу приділяти достатньо часу та уваги кожній дитині

Контактна інформація
Адреса: пр. Перемоги, 136, каб. 106
Телефон: 450-18-79
e-mail: mariia_cpr@ukr.net


 

Школа розвитку дитини "ДИВОСВІТ"

Метою діяльності школи ДИВОСВІТ є розвиток пізнавальних інтересів, творчих здібностей дітей, розширення досвіду пізнання дітьми навколишнього світу та себе в ньому.

Навчально-виховний процес здійснюється за авторськими програмами:

  Педагоги Щербакова Олена Олександрівна, Кучинська Надія Миколаївна

 1. Вчимося читати, світ книги пізнавати
  Творчі заняття орієнтовані на розвиток у дітей фонетичної, лексичної, граматичної, діалогічної та монологічної компетенцій, початкових навичок читання й письма, виховання любові і шани до рідної мови
 2. Цікава математика
  Захоплюючі заняття-подорожі світом математики спрямовані на розвиток математичної компетенції дітей, інтересу до вивчення математики
 3. Педагог Молчанова Марія Юріївна

 4. Я у світі
  Заняття сприяють розвитку уваги, пам’яті, уяви, спостережливості, логічного мислення, умінь орієнтуватися в навколишньому світі, розвивають активне пізнавальне ставлення до природного та соціального середовища
 5. Англійська мова
  Інтегровані заняття вчать дітей спілкуватися англійською мовою, сприяють розвитку англомовної компетенції, формуванню мотивації до вивчення іноземної мови

 

Для батьків

 • Тренінгова програма "Компетентнісне батьківство"
 • Консультативний центр для батьків "Проблемне питання"
 • Випуск інформаційно-методичних вісників, рекомендацій, пам’яток
 • Діагностика і корекція готовності дитини до шкільного навчання

Регламент роботи школи ДИВОСВІТ
Заняття проводяться двічі на тиждень: вівторок, п’ятниця.
Кожне заняття складається з чотирьох уроків тривалістю 30 хвилин,
перерва між уроками – 10 хвилин.
У групах навчається до 15 дітей, що дозволяє педагогу приділяти достатньо часу та уваги кожній дитині

Контактна інформація
Адреса: пр. Перемоги, 136, каб. 106
Телефон: 450-18-79
e-mail: mariia_cpr@ukr.net


 

У світі казки чарівної та Умілі ручки

Кучинська Надія Миколаївна – керівник гуртка

"У світі казки чарівної" та "Умілі ручки" - це цікаві та ефективні заняття для дошкільників, що допомагають дитині розвинути увагу, пам’ять, логічне мислення, уяву, творчу фантазію, розкрити свої творчі здібності та з готовністю вступити до школи.