Гуртки з дистанційною формою навчання

Основи інформаційних технологій

Основи інформаційних технологій

В гурток приймаються діти, які мають досвід користувача ПК та цікавяться "залізом".
У цьому гуртку діти поглиблено вивчають устрій ПК. Вчаться самостійно обслуговувати комп'ютери та периферійні пристрої. Встановлюють та настроюють операційну систему, драйвери, утіліти. …

Фізико-математичний "Інтеграл"

Фізико-математичний "Інтеграл"

Мета і основний зміст роботи гуртка полягає в оцінці та поглибленні знань з алгебри та геометрії. На заняттях гуртківці виконують математичні розрахунки, займаються побудовою математичних та фізичних моделей, знаходять характеристичні властивості геометричних фігур, займаються розв'язанням рівнянь, нерівностей та їх систем, найпростіших фізичних задач, комбінаторних задач,  обчислюють ймовірності випадкової події, тощо. …

Мистецтвознавці

Мистецтвознавці

Гурток образотворчого мистецтва працює за авторськими програмами, що зорієнтовані на розвиток творчих здібностей, фантазії та розширення кругозору. Діти вивчають різні техніки малювання та вчаться їх використовувати. …

Дистанційне навчання

Дистанційне навчання – це форма навчання з використанням комп`ютерних і телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію педагогів та учнів/вихованців на різних етапах навчання та самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі.

Під час організації дистанційного навчання в гуртках закладів позашкільної освіти виникають такі умови навчання, за яких утруднений безпосередній контакт керівника гуртка з гуртківцями, тому виконання начальних програм набуває іншої специфіки. Окрім того, існують особливості викладання та виконання практичних робіт гуртківцями, досягнення ними певних компетентностей в залежності від напрямів роботи гуртків (художньо-естетичного та науково-технічного).

Переваги дистанційного навчання:

  • гнучкість (можливість викладення матеріалу з урахуванням здібностей дітей);
  • інтерактивність (активне спілкування педагога з дітьми у незвичному форматі посилює мотивацію до навчання, поліпшує засвоєнню матеріалу);
  • можливість одночасного використання великого обсягу навчального матеріалу будь-якою кількістю вихованців;
  • відсутність психологічних бар`єрів (актуально для групової форми навчання – проведення колективних дискусій, чатів).

Керівник гуртка повинен володіти знаннями медіаграмотності, навичками роботи з відповідними технологіями, бути креативним, мати бажання продуктивно працювати з дітьми на відстані, вміти розподіляти баланс часу та завдання, ефективно впроваджувати нові ідеї.

Важлива частина дистанційного навчання – налагодження діалогу між керівником гуртка та гуртківцями у ході як письмового, так і усного онлайн- спілкування та при виконанні практичних завдань. При цьому необхідно, щоб існував якісний зворотний зв’язок, як додатковий стимул та мотивація до занять, створення ситуації успіху для кожної дитини.