Наукове товариство Центру (НТЦ)

Наукове товариство Центру позашкільної роботи веде відлік свого заснування з 1994 року. Саме в цьому році була прийнята Постанова Міністерства освіти та Президії Академії наук України "Про шляхи удосконалення діяльності Малих академій наук і наукових товариств учнів...".

До складу товариства входять вихованці гуртків Центру позашкільної роботи, які захоплюються експериментальною, пошуковою, дослідницькою діяльністю. Слухачі середнього шкільного віку, підлітки 6 – 7 класів набувають досвіду у:

 • вивченні досягнень відповідних наукових галузей;
 • самостійному науковому пошуку;
 • усному виступі з рефератом перед гуртківцями, в своєму закладі освіти;
 • написанні власної доповіді;
 • виступах на міських та Всеукраїнських конференціях.

Для вихованців старших класів роботу секцій наукового товариства спрямовано на задоволення інтересів і потреб особистості у додатковій освіті та ранньому професійному самовизначенні. За ці понад 20 років діяльності до складу наукового товариства входили педагоги:

 • Апанасенко Юлія Євгеніївна
 • Безрук Катерина Сергіївна
 • Вакулишин Сергій Миколайович
 • Величко Алла Михайлівна
 • Демчук Олена Олександрівна
 • Ковганич ГалинаГригорівна
 • Кузнєцова Галина Володимирівна
 • Кузьмова Олена Анатоліївна
 • Литвиненко Вiра Валентинiвна
 • Лішафаєва Юлія Анатоліївна
 • Марченко Катерина
 • Молчанова Марія Юріївна
 • Саприкіна Ольга Костянтинівна
 • Ослам Віра Михайлівна
 • Піменова Любов Володимирівна
 • Проценко Людмила Іванівна
 • Філь Олексій Миколайович

Понад 250 юних дослідників виявляли зацікавленість у роботі таких секцій:

 • археологія;
 • біологія;
 • екологія;
 • електроніка та приладобудування;
 • історичне краєзнавство;
 • іноземні мови;
 • медицина;
 • мікробіологія;
 • мистецтвознавство;
 • мультимедійні системи, комп'ютерна графіка, ігрові програми;
 • народознавство;
 • педагогіка;
 • право;
 • психологія.

В 2023-2024 навчальному році продовжила працювати Мала академія наук Центру "Еврика". Методичний супровід МАН здійснює методист Корольчук О.С.

Консультації з приводу написання та захисту роботи можна отримати в каб.4 "ЦПР "Південна зоря". Оновлене Положення, план роботи та теми по секціям в доданих файлах.Структура наукового товариства

Наукове відділення Секція
Технічних наук
 • Авіаракетобудування
 • Науково-технічна творчість та винахідництво
Української філології та мистецтвознавства
 • Мистецтвознавство
Хімії та біології
 • Хімія
 • Загальна біологія
 • Біологія людини. Валеологія.
 • Психологія
 • Медицина
 • Селекція та генетика
Екології та аграрних наук
 • Екологія
 • Ботаніка. Зоологія, ветеринарія та зоотехніка
 • Охорона довкілля та раціональне природокористування. Лісознавство. Агрономія
Наук про Землю
 • Географе та ландшафтознавство
 • Гідрологія
Історії
 • Етнологія
 • Історичне краєзнавство
Філософії та суспільствознавства
 • Філософія
 • Соціологія
 • Правознавство
 • Педагогіка
Комп'ютерних наук
 • Комп'ютерні та інформаційні системи і мережі
 • Технологія програмування
 • Internet-технологія, мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми
Відділення суспільних комунікацій
 • Медіаграмотність
 • Нові медіа
 • Теорія та історія медіа
 • Реклама та зв'язки з громадськістю
Відділення «Київ - столиця»
 • Розумне місто – безпечне для життя
Відділення безпеки та оборони
 • Кібербезпека