Магнолії як об’єкт ландшафтного дизайну парків Києва

Автор: Горупаха О. Г., 9 клас, слухач МАН України
Педагогічний керівник:
Надруковано в Альманасі XV Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», організованої за сприяння Міністерства освіти і науки України, Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, Всеукраїнської молодіжної громадської організації студентів-інвалідів «Гаудеамус»

Магнолії належать до древньої родини магнолієвих. Вони були поширені у крейдяному та третинному періодах. Нині невеликі природні ареали магнолій збереглися в країнах Південно-Східної Азії, Північної та Центральної Америки. Виникає необхідність охорони, відновлення та збагачення колекції цих надзвичайних рослин. Провідна роль у цьому належить ботанічним садам, які повертають рідкісним, зникаючим видам право на довге життя в умовах інтродукції.

У зеленому будівництві в містах України використовують лише 3–5 видів магнолій. Тому було б доцільним дослідити та проаналізувати літературні джерела, видовий склад, гібридні форми та стійкість цих рослин до природних умов нашого міста з метою ознайомчого характеру та у подальшому збільшенні кількості видів магнолій для озеленення міста, міських парків та вулиць.

У ботанічному саду імені академіка О. В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка інтродукція магнолій була розпочата в 1905 році, на сьогодні досліджують 55 інтродукованих видів, гібридів та форм магнолій, які ростуть у експозиціях дендрарію та на ділянці «Сад магнолій».

В роботі розглянута ботанічна характеристика 17 видів магнолій.

На підставі багаторічних спостережень за зимостійкістю магнолій встановлено, що більш стійкими до несприятливих умов є магнолії кобус, загострена, верболиста, Лебнера, Зібольда, оголена, оберненояйцеподібна. Відносно стійкі магнолії — трипелюсткова, Суланжа та її форми, зірчаста, лілієквіткова, Вільсона, китайська, Ватсона.

Представники магнолієвих зустрічаються як в низинах, так і в горах, але найбільш поширені в гірських лісах, особливо з листяним та моховим субстратом високогір’я.

В Україні інтродукція магнолій розпочата ботанічними садами Західної Украйни. У містах Прикарпаття успішно ростуть вісім видів та форм. У національному ботанічному саду імені акад. М. М. Гришка інтродуковані вісім видів, два гібриди та п’ять форм. У ботанічному саду імені О. В. Фоміна на реліктовій та експозиційній ділянках у «Саду магнолій» інтродуковані 55 таксонів: 16 видів, 4 гібриди, та 35 декоративних форм.

Першість за поширенням у культурі в різних географічних зонах світу належить найстійкішій в умовах інтродукції магнолії кобус. Походить вона з Японії (о. Хоккайдо). Успішно культивується в більшості європейських країн.

У більшості районів інтродукції магнолія кобус визначається витривалістю, морозостійкістю, вона квітує і плодоносить. Її культурний ареал не вичерпується районами сучасної інтродукції. Основними причинами пошкодження рослин узимку є амплітуда та швидкість перепаду температур. Зимостійкість визначається ступенем відповідності між динамікою межі термостійкості органів і тканин рослин восени та взимку, і динамікою експериментальних режимів змін температури.

В роботі було досліджено транспірацію листків 4-х видів магнолій. Було встановлено, що різні види магнолій значно відрізняються один від одного інтенсивністю транспірації. При зменшенні освітлення спостерігалось підвищення обводнення та зменшення інтенсивності транспірації.

Багато декоративних екзотів відзначаються високою пластичністю в умовах інтродукції та можуть з успіхом використовуватися для створення оригінальних садово-паркових композицій і озеленення міста Києва.