Екологічні проблеми України

Автор: Шарапата В. А., слухач МАН України
Педагогічний керівник: Величко Алла Михайлівна
Участь та відзнаки:
  • Районний конкурс МАН: не доповідала
Надруковано в Альманасі ХIV Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», організованої за сприяння Міністерства освіти і науки України, Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, Всеукраїнської молодіжної громадської організації студентів-інвалідів «Гаудеамус»

Сучасні екологічні проблеми на Землі займають великі відсотки з різким погіршенням якості навколишнього середовища. Люди завдали великої шкоди природі. Забруднена атмосфера, гідросфера, знищені мільйони гектарів родючих грунтів отрутохімікатами і радіоактивними відходами, великими розмірами знищуються ліси і руйнується біосфера. Ця екологічна катастрофа не оминула і нашу державу.

Україна одна з найурбанізованіших країн в Європі. Тут висока концентрація техногенних об’єктів, які сприяють забрудненню довкілля та погіршують комфорт життя. Основними джерелами забруднення є: транспорт, енергетичні системи та промисловість. Формується шумове, електромагнітне та вібраційне забруднення у кожному місті. Електромагнітне випромінювання штучного походження теж діє як негативний фактор на здоров’я людей. В атмосферу щорічно потрапляє 6 млн. тонн шкідливих речовин. Головнішими забруднювачами є промислові підприємства, які разом з димом в повітря викидають сірчистий і вуглекислий гази, оксиди азоту, хлору, фтору, аміаку, частинки й сполуки ртуті і миш’яку. Збільшення кількості автомобілів на дорогах спричинює збільшенню шкідливих викидів в атмосферу.

У Дніпро щорічно скидається 370 млн. м³ забруднених стоків. Найнебезпечнішими і найпоширенішими забрудниками природних вод є сполуки нітрогену і фосфору та пестициди, що змиваються з полів чи потрапляють у воду при їх внесенні (особливо в разі розпилення з літаків), важкі метали, радіонукліди, нафтопродукти та багато інших.

В наш час найбільшої актуальності набула проблема захисту та збереження лісів від пожеж та рук безвідповідальних людей, які знищують велику кількість лісів. За останні 500 років лісів на Землі стало менше на 65%. Зараз щодня на планеті їх зникає в середньому близько 20 га. Україна не виняток. У нас є свої показники. 300 років тому ліси покривали 40% території країни. Сьогодні, за офіційними даними, 15,7%. За неофіційними — менше 10%. Ось і виходить, що Україна мусить насадити, щонайменше, 2,5 млн га нових лісів. Грунт, який не є продуктом праці людини і створювався природою протягом тисячоліть, нині, в результаті хижацького користування, нерозумної аграрної політики та розбазарювання під різні види будівництва, кар’єри, полігони, знаходиться в стані виснаження, вичерпання. Внаслідок того, що в гонитві за врожаєм ґрунти почали орати дедалі глибше та частіше, завозити на поля величезні кількості мінеральних добрив та пестицидів для боротьби з шкідниками, на величезних площах землі в степових і посушливих районах ґрунти втратили здатність вбирати і пропускати воду, їх структура деградувала, вони перенасичені шкідливими хімічними речовинами. Повсюдно врожайність ґрунтів катастрофічно зменшується.

Із зростанням кількості міст та промислових підприємств постійно збільшується кількість відходів. Промислові і побутові відходи створюють безліч проблем, таких як транспортування, зберігання, утилізація і ліквідація.

Отже, можемо підвести підсумки. Нині в Україні і в світі погіршився стан природного середовища. Всі земельні та водні ресурси можуть відновитися тільки через 10 000 років, як доводять вчені світу. Подолати вбивчі наслідки дій людини на природу України впродовж років, можливо лише при умові високої екологічної культури, яка має виявлятися в усіх сферах життя.