Вода в житті людини

Автор: Мацюк Катерина Юріївна, 8 клас
Педагогічний керівник: Величко Алла Михайлівна
Надруковано в Альманасі XVI Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», організованої за сприяння Міністерства освіти і науки України, Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, Всеукраїнської молодіжної громадської організації студентів-інвалідів «Гаудеамус»

Стан навколишнього середовища зараз хвилює увесь світ, люди все частіше усвідомлюють що їх життя, життя рослин і тварин, що населяють землю залежить від того яку воду ми п’ємо. Технічний розвиток людства спричинив до серйозних порушень навколишнього середовища. В наш час найбільшої актуальності набула проблема придатності умов для нормального життя людини та вживання якісної питної води.

Хороша вода повинна бути невід’ємною частиною здоров’я людини. Складно знайти елемент, який знаходиться в більшій гармонії з нашим організмом.

Наша робота була присвячена загальному стану гідросфери і її значенню в житті людини, ознайомитися зі стандартами питної води, джерелами забруднення води та захворюваннями, викликаними вживанням неякісної води.

Технічний прогрес призвів до насичення природного середовища речовинами канцерогенної, мутагенної дії. Багато з них додатково є ще й алергенами. Медики не даремно називають алергію ”хворобою цивілізації”. ”Людина випиває 90% своїх хвороб” - казав Луї Пастер. Вода повинна бути повністю вільна від патогенних мікроорганізмів. Велика кількість патогенних мікроорганізмів потрапляє до нас із питною водою. Наприклад, холерний вібріон, який викликає захворювання на холеру. У більшості міст світу за рахунок забруднення навколишнього середовища рівень вищий, ніж в сільській місцевості. Особливо небезпечні стічні води пунктів санітарної обробки білизни та спецодягу, стоки лікарень тощо. Органічні забруднення часто призводять до зв’язування кисню у воді, загибелі живих організмів та фітопланктону. Забруднення води може бути хімічним, фізичним, тепловим та мікробним. Наприклад, стічні води котелень містять шкідливі речовини, продукти корозії. Синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР) згубно впливають на розвиток фітопланктону.

Радіоактивні речовини, потрапляючи в воду, викликають її іонізацію, що несприятливо впливає на розвиток живих організмів. 36 мільйонів жителів України, що споживають води Дніпра, можуть залишитися без питної води вже в XXI столітті. Наслідки забруднення водного середовища можуть бути дуже різноманітними для здоров’я людини.

Шкоди можуть завдати такі поширені забруднювачі як фторо-, хлоро- і фосфороорганічні забруднювачі, нітрати, нітросполуки, пестициди тощо. Деградація, висихання малих річок невідворотно призведе до деградації великих рік, тому проблема їхнього збереження й оздоровлення є однією з найгостріших для нашої молодої держави.

Очищення питної води є важливим фактором здоров’я людини. Із 1904р. питна вода очищується від мікроорганізмів методом хлорування. Він ефективний, хоча залишкова кількість хлору надає воді неприємного запаху та смаку. Існує й інший метод - озонування, заснований на високій окислювальній здатності озону.

Проводячи опитування ”Як ви використовуєте воду?” серед мешканців, ми дійшли висновку, що 80% опитуваних людей доочищають воду, ремонтують вчасно сантехніку, мають лічильники на воду, частіше приймають душ, а не ванну. 50% опитуваних купують воду у пляшках. Більшість опитуваних відмовляються від одноразового посуду.

Люди мають змінювати звички: економити воду, берегти природу. Від екологічної свідомості та зусиль кожної людини залежить чи зможемо ми зберегти водну оболонку Землі. Людина повинна зрозуміти, що вона є частиною природи, тому знищуючи природу, ми знищуємо себе та твоє буття на планеті.

Намагайтесь берегти воду, адже вода - це найважливіша основа всього живого на планеті.