Конкурс-захист Малої академії наук

Відбувся ІІ етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук. У захисті прийняла участь вихованка творчого об’єднання "Як стати успішним" Ковач Ольга Володимирівна (7 клас) з науковим дослідженням на тему: "Портфоліо як засіб особистісного зростання підлітка". Педагогічним керівником була методист Центру позашкільної роботи Безрук Катерина Олександрівна.
Завдяки обраним методам – аналізу літератури з проблеми, аналізу портфоліо підлітків, анкетуванню підлітків та аналізу отриманих даних – юна дослідниця дійшла висновку, що  портфоліо особистісного зростання ­– це фіксація кроків на шляху до реалізації обраних орієнтирів особистісного зростання. 
Метою дослідження було проаналізувати вплив портфоліо на особистісне зростання підлітка. Завдяки анкетуванню учасників творчого об’єднання "Як стати успішним", було доведено користь розробки портфоліо:

  1. розвиває навички самопізнання, самооцінки, саморефлексії – 99%;
  2. розвиває навички постановки цілей та визначення шляхів їх реалізації; презентаційних навичок – 85%;
  3. розвиває потребу в життєвих досягненнях й успіху – 99%;
  4. сприяє розвитку здатності до самостійного прийняття рішень – 27%;
  5. сприяє розвитку навичок критичного мислення, рефлексії –  83%;
  6. формує здатність аналізувати та прогнозувати перспективи свого розвитку, програмувати та планувати свою діяльність – 82%;
  7. розвиває вміння діагностувати свої проблеми, визначати шляхи їх вирішення – 78%.

На основі роботи розроблено  пам’ятку "Портфоліо – маршрут розвитку особистості" та підготовлено випуск учнівського барометру "Портфоліо: точка зору підлітків".
Робота була високо оцінена членами журі (набрано 42 бали із 45) та зацікавила інших дослідників.