Педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Особистісно професійний розвиток педагога у вимірах сьогодення

20 вересня 2023 року у Центрі позашкільної роботи відбулися педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Особистісно-професійний розвиток педагога у вимірах сьогодення».

В історії вітчизняної та світової педагогічної науки Василь Олександрович Сухомлинський займає визначне місце як видатний педагог, гуманіст, мислитель. Він створив самобутню систему освіти, навчання і виховання дітей, яка є актуальною сьогодні. 28 вересня виповнюється 105 років з дня народження Василя Олександровича Сухомлинського (1918-1970) видатного українського педагога, творча спадщина якого відзначається багатогранністю і яскраво вираженим новаторським характером.

Предметом обговорення педагогічних читань є творчий доробок видатного українського педагога-гуманіста, його погляди на діяльність вчителя, на освітній процес, взаємодію між закладам освіти та родиною, шляхи впровадження ідей Василя Сухомлинського у сучасну освітню практику.

Педагогічні читання – це майданчик для дискусій, пошуку рішень, обміну знаннями і досвідом, осмислення питань професійного розвитку, спонукання до проактивної позиції в професійному вдосконаленні.

Програма педагогічних читань включала наступні питання:

 • Концептуальні засади проєкту «Педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Особистісно професійний розвиток педагога у вимірах сьогодення»
 • Велич постаті В. О. Сухомлинського
 • В. О. Сухомлинський про виховання громадянина-патріота
 • Формування патріотичних почуттів у студентів у контексті педагогічних ідей В. О. Сухомлинського
 • В. О. Сухомлинський про роль педагога у формуванні особистості учня
 • Особистість педагога крізь призму поглядів В. О. Сухомлинського
 • Формування професійного іміджу педагога на основі ідей В. О. Сухомлинського
 • Втілення ідей В. О. Сухомлинського у систему позашкільної освіти: виховання дітей у природі «просто неба», «школа радості», «материнський сад»
 • Риторико-рефлексивна взаємодія вчителя з учнями у сьогоденні
 • Ідеї В. О. Сухомлинського про формування соціально успішної особистості
 • В. О. Сухомлинський про підготовку дітей до навчання у школі
 • Роль казки у формуванні соціальної успішності особистості

Участь у круглому столі взяли педагогічні працівники Центру позашкільної роботи Святошинського р-ну м. Києва, науковці Інституту проблем виховання НАПН України та ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти».

Дякуємо за плідну участь у педагогічних читаннях. До нових зустрічей!