Круглий стіл «Формування життєвої успішності учнів: інструментально-методичні аспекти»

У рамках XIV міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» 19 травня 2023 року пройшов круглий стіл «Формування життєвої успішності учнів: інструментально-методичні аспекти».

Захід підготовлений співробітниками лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя за співпраці з ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» та Центром позашкільної роботи Святошинського р-ну м. Києва.


Цільова аудиторія круглого столу: педагоги, методисти, керівники закладів освіти, викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти, викладачі закладів вищої педагогічної освіти.

Цільовими орієнтирами круглого столу були:

  • аналіз сучасного стану дослідження проблеми формування життєвої успішності учнів у закладах освіти;
  • висвітлення змістового та методологічного концептів формування життєвої успішності учнів;
  • презентація досвіду технологічного забезпечення процесу формування життєвої успішності учнів у закладах освіти;
  • окреслення сучасних підходів до формування життєвої успішності учнів;
  • обговорення проблем та визначення перспектив впровадження інноваційних методик виховання в контексті проблемного поля життєвої успішності;
  • стимулювання подальшої пошукової, дослідницької, експериментальної діяльності в контексті ключових проблем круглого столу;
  • сприяння співробітництву та взаємоінтеграції досвіду учасників круглого столу щодо впровадження в практику роботи ефективної стратегії формування життєвої успішності учнів.

Підводячи підсумки круглого столу, зазначаємо, що проблема «Формування життєвої успішності учнів: інструментально-методичні аспекти» актуальна і важлива. Формування такої особистості є одним із завдань сучасної освіти, особливо зараз у період невизначеності, коли кожна особистість потребує значної підтримки. У виступах учасників проаналізовано сучасний стан дослідження, висвітлено змістовий і методологічний концепти та презентовано сучасні підходи й досвід технологічного забезпечення процесу формування життєвої успішності учнів у закладах освіти, обґрунтовано роль партнерської взаємодії педагогів і батьків з родинами учнів, окреслено важливість позашкільної освіти у формуванні життєвої успішності учнів.

Маємо надію, що висловлені на цьому круглому столі надихнуть педагогів на творчий підхід до справи, допоможуть по-новому подивитися на власну місію у навчанні і вихованні учнів.