Міський семінар-тренінг «Річний план роботи закладу освіти: як скласти пазли»

2 травня 2024р. на базі Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва відбувся міський семінар-тренінг для методистів, заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів позашкільної освіти міста Києва у кількості 44 учасників. Захід було організовано спільно з кафедрою історичної та громадянської освіти Інституту післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

Тема семінару-тренінгу «Річний план роботи закладу освіти: як скласти пазли».
Мета семінару-тренінгу: підвищення рівня рівня поінформованості учасників щодо процедурних питань організації планування роботи закладу позашкільної освіти та ролі і місця у ньому учасників освітнього процесу (учнів, батьків, педагогів); сприяння актуалізації потреби у вдосконаленні та оновленні практики складання річного плану роботи закладу освіти; надання заряду успішності учасникам на складання річного плану роботи.

Завдання семінару-тренінгу:  
  — ознайомлення учасників семінару-тренінгу з процедурами планування на демократичних засадах;  
  — інформування учасників про сутність і зміст річного плану роботи закладу позашкільної освіти, технологію планування;  
  — складання дорожньої карти розроблення річного плану роботи закладу позашкільної освіти;  
  — сприяння усвідомлення учасниками проблемних зон планування роботи закладу позашкільної освіти, визначення шляхів їх подолання;  
  — формування учасників переконання в необхідності використання набутого досвіду під час семінару-тренінг у своїй практичній діяльності.

В ході семінару-тренінгу учасники працювали над виконанням інтерактивних вправ «Річний план роботи — це…», «Дорожня карта», «Книга афоризмів».

Рефлексія здійснювалась учасниками в ході обговорення притчі «Робота в команді», «Нехай це буду я».

Наприкінці учасники ознайомилися з методичною виставкою та обмінювались власним досвідом роботи.