Науково-практична конференція «Формування соціальної успішності учнів в закладі позашкільної освіти: стратегія, суб’єкти, зміст»

У Центрі позашкільної роботи Святошинського р-у м. Києва 21 березня 2023 р., у співпраці з Інститутом проблем виховання НАПН України та ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» пройшла науково-практична конференція «Формування соціальної успішності учнів в закладі позашкільної освіти: стратегія, суб’єкти, зміст».

Цільовими орієнтирами конференції були:

 • аналіз сучасного стану формування соціальної успішності особистості в ЦПР;
 • презентація досвіду формування соціальної успішності учнів у рамках реалізації науково-методичної проблеми ЦПР;
 • ознайомлення та висвітлення результатів пошуку українських та зарубіжних дослідників з теми конференції;
 • обговорення проблем та визначення перспектив впровадження інноваційних виховних технологій в контексті проблемного поля соціальної успішності;
 • стимулювання подальшої пошукової, дослідницької, експериментальної діяльності в контексті ключових проблем конференції;
 • сприяння співробітництву та взаємоінтеграції досвіду учасників конференції щодо впровадження в практику роботи ефективної стратегії формування соціальної успішності учнів.

Розгляд проблеми «Формування соціальної успішності учнів в закладі позашкільної освіти: стратегія, суб’єкти, зміст» на сьогоднішній конференції засвідчив її актуальність і важливість. У виступах учасників пленарного засідання конференції окреслено сутність соціальної успішності учнів, її складові, зміст формування в діяльності сучасного ЗПО.

На секціях розроблено портрет соціально успішної особистості, обґрунтовано сучасні підходи до її формування, а саме: особистісно-орієнтований, діяльнісний, компетентнісний, системний; обґрунтовано роль педагогіки партнерства з родинами, громадськими організаціями. Виходячи з проблематики розглянутої на конференції, було визначено завдання:

 1. Продовжити протягом 2023-2025 н.р. пошукову роботу педагогічного колективу, щодо розробки практичних аспектів формування соціальної успішності учнів, зосередивши зусилля на проблемах:
  - 2023-2024 навч. рік. «Формування соціальної успішності учнів: перспективні педагогічні технології»
  - 2024-2025 навч. рік «Соціальне партнерство ЦПР у процесі формування соціальної успішності учнів»
 2. У процесі реалізації науково-методичної проблеми у 2023-2024 навч. році:
  - визначити змістові, технологічні параметри формування соціальної успішності учнів;
  - впровадити в освітній процес перспективні технології формування в учнів ключових компетентностей із урахуванням перспектив і проблем їх включення в реалії економічно, соціального і духовного життя України;
  - забезпечити психологічний супровід успішного розвитку, саморозвитку учнів;
  - сприяти акмеологічної культури педагогів.
 3. Здійснити аналіз навчальних програм з метою підвищення їх потенціалу для формування соціальної успішності вихованців.
 4. Сприяти підвищенню педагогічної культури батьків з питань ролі сім’ї у формуванні соціальної успішності особистості.
 5. Сприяти підвищення публікаційної активності педагогів у фахових виданнях з проблеми.

Підводячи підсумки науково-практичної конференції, зазначаємо, що формування соціальної успішності учнів є одним із завдань сучасної освіти, саме соціально успішна особистість має бути результатом освітнього процесу.

Маємо надію, що висловлені на цій конференції ідеї надихнуть педагогів на творчий підхід до справи, допоможуть по-новому подивитися на власну місію у навчанні і вихованні учнів.