Педагогічна рада «Імідж як чинник підвищення ефективності діяльності та ресурс розвитку Центру»

21 травня в актовій залі  ЦПР «Північне Сяйво» відбулось засідання педагогічної ради на тему «Імідж як чинник підвищення  ефективності діяльності  та ресурс розвитку Центру».

Мета педради: здійснити учасниками засідання педагогічної ради самооцінювання іміджу Центру, визначити фактори від яких він залежить, окреслити шляхи його розвитку.

Завдання педради:

    • сприяти поглибленню в учасників рівня знань, умінь і навичок оцінювання іміджу закладу, сучасних форм, методів його розвитку;
    • ознайомити педагогів із ефективними практиками розвитку іміджу Центру;
    •  визначити актуальні для розвитку іміджу Центру проблеми, що потребують переосмислення, переоцінки;
    • активізувати в учасників потребу в іміджотворчій діяльності щодо оновлення особистого іміджу, іміджу гуртка, іміджу Центру;
    • розвивати в учасників навички командної роботи, роботи у групах, особистої участі у визначенні векторів розвитку іміджу Центру.

Порядок денний педагогічної ради включав розгляд таких питань:

1. Обговорення можливих шляхів покращення іміджу закладу:
    - розвиток інформаційної бази та рекламних матеріалів;
    - підвищення якості навчальних програм та освітніх послуг;
    - розвиток партнерських зв'язків з іншими установами та організаціями. Доповідач: Михайло Герасимчук (директор ЦПР).

2. Обговорення та узгодження конкретних кроків із покращення іміджу та розподіл відповідальності між працівниками закладу. Педагоги працювали по 7 різних локаціях з подальшою презентацією результатів роботи в своїх творчих групах. Працювали за такими темами:
    - Імідж і  репутація Центру позашкільної роботи: шляхи розвитку. Модератори: Ольга Войтенко (керівник гуртка образотворчого мистецтва «Палітра») та Софія Боклан  (керівник гуртка образотворчого мистецтва «Фантазія»);
    - Імідж керівника гуртка: вектори розвитку. Модератор: Генадій Бедратий  (завідувач відділом організаційно-масової роботи);
    - Якість освіти, освітнього процесу як компонент іміджу Центру. Модератори: Світлана Лагутіна  (завідувачка відділом художньої творчості) та Надія Грищук (керівник гуртка «Забава»);
    - Корпоративна культура як важлива складова іміджу ЦПР. Модератори: Оксана Калінчук (керівник вокально-хорової студіі «Диво калинове» та Ірина Танська (методистка ЦПР);
    - Сайт ЦПР — інформаційний простір для підвищення іміджу. Модератор: Ганна Ковальчук (завідувачка відділом психолого-методичного забезпечення);
    - PR — технології у розвитку іміджу Центру.  Модератори: Юлія Папіна (завідувачка відділом науково-технічної творчості) та Альона  Шилобрид (керівник гуртка «Юні блогери»);
    - Промоція ЦПР в освітньому  просторі. Модератор: Леся Калуга-Семенкова (заступник директора з навчально-виховної роботи)

3. Презентації «Імідж ЦПР очима учнів, батьків та педагогів» за результатами досліджень якості освітніх послуг ЦПР.

Доповідач: Таміла Новодворська (заступниця директора з науково-методичної роботи)

Рішенням педагогічної ради було:

     1) Пріоритетними напрямами розвитку іміджу ЦПР вважати розвиток освітніх послуг та підвищення їх якості; запровадження новітніх інформаційно — комунікаційних технологій;  участь педагогічних працівників у конференціях, семінарах, круглих столах різних рівнів;  висвітлення творчих надбань педагогічного колективу на шпальтах фахових видань.
     2) Здійснити коригування інформаційно — рекламних матеріалів для діяльності гуртків, творчих об’єднань, структурних підрозділів центру.
     3) Розробити іміджеву концепцію центру на 2024 — 2025 навчальний рік.
     4) Створити творчу групу для розробки стратегії розвитку Центру на період до 2030 року.
     5) Організувати навчання творчої групи « Імідж ЦПР: шляхи розвитку».