Педагогічна рада «Організація національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді: рефлексія практики, проблем, перспектив»

Зважаючи на виклики, які постали перед кожним українцем, питання патріотизму, національної ідентифікації, усвідомлення важливості збереження культурних та історичних цінностей нашого народу має стати ключовою ідеєю виховання підростаючого покоління. Саме тому, 23 січня 2024 року в Центрі відбулася педагогічна рада «Організація національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді: рефлексія практики, проблем, перспектив».

Вступне слово прозвучало від директора Михайла Герасимчука, який озвучив мету педради: здійснити аналіз стану національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Центрі, окреслити перспективи розвитку та завдання педради:

  • визначення найактуальніших проблем в організації національно-патріотичного виховання дітей та молоді, шляхів їх реалізації;
  • здійснення аналізу можливостей Центру щодо оптимізації процесу національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
  • ознайомлення педагогів з теоретико-технологічними розробками науковців і практиків з проблеми;
  • розвиток у педагогів навичок особистої участі у визначенні перспективних напрямків організації національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
  • актуалізація в педагогічних працівників потреби у вдосконаленні та оновленні практики національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Далі педагоги були розділені по тематичним локаціям:

Локація 1. Роль та значення національно-патріотичного виховання дітей та молоді в контексті сучасного державотворення.
Локація 2. Концептуальні засади національно-патріотичного виховання дітей та молоді у сучасному вимірі.
Локація 3. Рідна мова як засіб національно-патріотичного виховання підростаючого покоління.
Локація 4. Потенціал навчальних програм у формуванні громадянина-патріота.
Локація 5. Партнерство Центру з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
Локація 6. Національно-патріотичного виховання дітей та молоді: педагогічні технології.

Саме завдячуючи роботі в групах, кожен мав змогу висловити свою думку з проблемних питань, а також поділитися власним досвідом щодо організації національно-патріотичного виховання в дитячому колективі, волонтерської діяльності та надати свої пропозиції щодо підвищення ефективності національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

Рішенням педагогічної ради було:

  • педагогічним працівникам, з метою підвищення ефективності організації національно-патріотичного виховання дітей та молоді, підвищувати свій професійний рівень шляхом самоосвіти та участі у методичній роботі;
  • урізноманітнити форми та методи роботи у гуртках з національно-патріотичного виховання шляхом проведення дискусій, ігор, конкурсів, проєктів, квестів, краєзнавчих акцій;
  • педагогічним працівникам Центру забезпечувати неухильне дотримання вимог чинного законодавства у частині застосування державної мови в освітньому процесі його учасниками, зокрема під час проведення навчальних занять, виховних заходів, на перервах, під час проведення нарад, конференцій;
  • схвалити Положення про науково-методичну раду Центру;
  • затвердження інформації про проходження підвищення кваліфікації педагогів, які атестуються у цьому навчальному році.