Педагогічна рада «Система та механізми забезпечення академічної доброчесності учасників освітнього процесу в сучасному закладі позашкільної освіти»

15 листопада у Центрі позашкільної роботи відбулося засідання педагогічної ради «Система та механізми забезпечення академічної доброчесності учасників освітнього процесу в сучасному закладі позашкільної освіти».

Мета педради: актуалізація та поглиблення знань педагогічних працівників про академічну доброчесність, її принципи, механізми забезпечення в сучасному закладі освіти.

Завдання педради:

  • забезпечення розуміння педагогічними керівниками сутності академічної доброчесності, вимог законодавства і внутрішніх нормативних документів з цих питань;
  • здійснення колективної рефлексії учасниками педагогічної ради щодо механізмів забезпечення академічної доброчесності в закладі;
  • підвищення методичного та практичного рівнів педагогів щодо здійснення освітньої діяльності на принципах академічної доброчесності;
  • розвиток у педагогів умінь аналізувати свою професійну діяльність з питань забезпечення академічної доброчесності;
  • розвиток навичок колективної творчо-пошукової діяльності педагогів, командної роботи, особистої участі у визначенні механізмів забезпечення академічної доброчесності в закладі.

На педраді були висвітлені наступні теми:

  • Академічна доброчесність у нормативно-правовому освітньому полі (Ковганич Галина Григорівна, методист)
  • Результати соціологічних опитувань учнів (Ковальчук Ганна Сергіївна, методист)
  • Організація навчання педагогів академічній доброчесності (Марченко Катерина Сергіївна, завідувач відділу психолого-методичного забезпечення)
  • Доброчесність у закладі позашкільної освіти: морально-етичні аспекти (Калуга-Семенкова Леся Петрівна, заступник директора з НВР)