Семінар-тренінг «Імідж закладу позашкільної освіти як ресурс розвитку»

У Центрі позашкільної роботи Святошинського р-ну м. Києва в співпраці з Інститутом післядипломної освіти ім. Б. Грінченка, 13 червня 2024 року, відбувся семінар-тренінг «Імідж закладу позашкільної освіти як ресурс розвитку» для педагогів, методистів закладів позашкільної освіти.

Метою заходу було: сприяння усвідомленню учасниками важливості і значущості розвитку позитивного іміджу закладу позашкільної освіти (ЗПО), гуртка, педагога; підвищення рівня поінформованості з проблеми.

Знайомство педагогів розпочалось за допомогою вправи «Мій козир». Також учасники мали змоги проаналізувати сутність понять «Імідж ЗПО», «Імідж керівника гуртка», «Імідж гуртка» та послуговуючись методом SWOT-аналіз здійснити інвентаризація власного іміджу.