Семінар-тренінг «Річний план роботи закладу позашкільної освіти: як скласти пазли»

26 березня 2024 року, у Центрі позашкільної роботи відбувся семінар-тренінг «Річний план роботи закладу позашкільної освіти: як скласти пазли» від методиста Ковганич Г. Г.

Мета семінару-тренінгу: підвищення рівня поінформованості учасників щодо процедурних питань організації планування роботу закладу позашкільної освіти та ролі і місця у ньому учасників освітнього процесу (учнів, батьків, педагогів); сприяння актуалізації потреби у вдосконаленні та оновленні практики складання річного плану роботи закладу освіти.

Завдання семінару-тренінгу:

  • ознайомлення учасників семінару-тренінгу з процедурами планування на демократичних засадах;
  • інформування учасників про сутність і зміст річного плану роботу закладу позашкільної освіти, технологією планування;
  • складання дорожньої карти розроблення річного плану роботи закладу позашкільної освіти;
  • сприяння усвідомленню учасниками проблемних зон в плануванні роботи закладу позашкільної освіти, визначенню шляхів їх подолання;
  • формування в учасників переконання необхідності використання набутого досвіду під час семінару-тренінгу в своїй практичній діяльності;
  • розвиток в учасників вмінь, навичок командної роботи, особистої участі у розробленні річного плану роботи.

Учасники семінару відзначили важливість залучення усіх учасників освітнього процесу, а також врахування їх потреб та побажань у процесі складання річного плану роботи.

Після жвавих дискусій і обговорень було сформульовано основні завдання для подальшої роботи над річним планом Центру.