Участь у ХV Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті – 2023»

Сучасне суспільство стикається з різноманітними викликами та завданнями, і одним із них є розробка ефективних підходів до розвитку обдарованих дітей, що має колосальне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства та впровадження інновацій.

27 жовтня у рамках ХV Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті», Центром позашкільної роботи Святошинського р-ну м. Києва за співпраці з Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти», було проведено науково-практичний семінар «Розвиток та психолого-педагогічний супровід обдарованої особистості: форми, умови, складові діяльності».

Обдарованість (іноді також відома як талант або високий інтелект) - це поняття, яке вказує на виняткові здібності, властивості чи потенціал особистості у конкретній галузі або сфері життя. Основна ідея обдарованості полягає в тому, що деякі діти можуть володіти природними здібностями або навичками, які виражаються на вищому рівні, ніж у більшості інших людей у відповідній галузі.

Поняття «обдарованість» важливе для освіти та розвитку, оскільки розуміння та підтримка обдарованих осіб може призвести до розвитку нових інновацій та вкладу у суспільство.

Метою семінару було: окреслення змісту, форм, методів, технологій розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості.

Тематика виступів:

  • Актуальність проблеми психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості
  • Життєтворчі здібності як ресурс формування життєвої успішності особистості
  • Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості
  • Системний підхід у творчо – конструкторській діяльності студентів ЗФПО
  • Аспекти психолого-педагогічного супроводу навчання обдарованих дітей в закладі позашкільної освіти
  • Методичний супровід обдарованої дитини на заняттях гуртка «Мистецтвознавці»
  • Формування творчої особистості через призму театрального мистецтва
  • Засади та умови розвитку природничо-математичних здібностей обдарованої молоді.
  • Організація роботи з обдарованими дітьми: інструментарій педагога
  • Концептуальні засади підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми та молоддю.

І на завершення, хотіли б наголосити, що особлива увага повинна бути приділена створенню умов для розвитку їхніх творчих здібностей та стимулювання їхнього потенціалу для досягнення успіху в будь-якій галузі.

Нехай наші зусилля будуть успішними у формуванні обдарованих молоді та сприятимуть їхньому розвитку.