Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічна спадщина Костянтина Дмитровича Ушинського – джерело ідей для реформування сучасної освіти»

У 2024 році 19 лютого світ відзначив 200 років від дня народження Костянтина Дмитровича Ушинського, видатного українського педагога, основоположника наукової педагогіки й народної школи, автора праць з теорії та історії педагогіки, підручників для початкового навчання, який присвятив своє життя розвитку освіти та вірив у її трансформаційну силу для суспільства. Його ідеї, принципи та підходи залишаються актуальними й надихають нас в сучасних умовах.

З метою вшанування його пам'яті Центром позашкільної роботи Святошинського району м. Києва, а саме методисткою Центру Ковганич Ганною Григорівною було розроблено проєкт «Педагогічна спадщина Костянтина Дмитровича Ушинського – джерело ідей для сучасної освіти і педагогічної дії». Партнерами проєкту є Держава наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» та Інститут проблем виховання НАПН України.

Підсумком проєкту є проведення 28 лютого 2024 року Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічна спадщина Костянтина Дмитровича Ушинського – джерело ідей для реформування сучасної освіти».

Лейтмотивом конференції є слова доктора педагогічних наук, професора, доньки відомого педагога Василя Сухомлинського Ольги Василівни Сухомлинської «Думки та ідеї, висловлені відомими педагогами віддаленого і недавнього минулого, з плином часу не втрачають своєї цінності і повертаються до дослідницького поля у часи, коли освітяни шукають шляхи подальшого розвитку педагогічної теорії й практики». Та українського історика, доктора історичних наук, професора Юрія Івановича Шаповала: «Звернення сучасників до подій і постатей минулого, необхідність вести з ними постійний, нескінченний в часі діалог, по-перше, є ознакою цивілізаційного соціуму, по-друге, це нагальна потреба освічених, національно мислячих нащадків».

Підбиваючи підсумки конференції, зазначаємо, що педагогічна спадщина педагога Костянтина Ушинського є невичерпною скарбницею для сучасних педагогів. Він дуже цінував високу культуру, знання, творчу ініціативу вчителя, вимагав від педагогів особистої творчості і постійних пошуків. Тож, маємо надію, що ідеї К. Д. Ушинського надихнуть педагогів на творчий підхід до навчання, виховання та розвитку, допоможуть по-новому подивитися на власну місію у формуванні життєво успішної особистості.