Засідання методичного об'єднання педагогів відділу психолого-методичного забезпечення «Підсумки діяльності відділу в 2022/2023»

25 серпня відбулося засідання методичного об'єднання педагогів відділу психолого-методичного забезпечення «Підсумки діяльності відділу в 2022/2023 навчальному році, візія діяльності у новому навчальному році».

Мета засідання: формування у педагогів візії діяльності відділу в новому навчальному році; актуалізація потреби в удосконалення та оновленні його діяльності.

Завдання:

  • підведення підсумків діяльності відділу за минулий навчальний рік;
  • окреслення проблем, визначення їх причин;
  • розроблення шляхів їх вирішення;
  • складання програми дій;
  • розвиток навичок командної роботи, особистої участі у складенні програми дій відділу у новому навчальному році.

Завідувач відділу Ковальчук Ганна Сергіївна, методист Ковганич Галина Григорівна (модератори засідання) акцентували увагу педагогів на врахуванні сучасних трендів в освіті; оновленні навчальних програм, розвитку професійних компетентностей, використанні сучасного інструментарію оцінювання навчальних досягнень учнів в гуртках, організації самоосвітньої роботи, участі в педагогічних проєктах.

У ході інтерактивної взаємодії було визначено основні напрями діяльності відділу, окреслено кроки щодо реалізації науково-методичної проблеми, вироблено правило «6П»:

      Продуктивне Попереднє Планування Попереджує Погані Показники в діяльності відділу.