Засідання педагогічної ради «Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Центрі: здобутки, проблеми, перспективи»

Згідно з річним планом роботи Центру, 24 січня відбулося засідання педагогічної ради «Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Центрі: здобутки, проблеми, перспективи».

Мета педради: здійснити колективний аналіз учасниками педради стану функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі й окреслити шляхи її розвитку.

Завдання педради:

 • поглибити знання педагогів із питань функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти, її компонентів;
 • визначити найактуальніші проблеми в функціонуванні внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі;
 • розробити шляхи їх вирішення;
 • скласти план дій щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі;
 • розвивати навички командної роботи, роботи в групах, особистої участі у визначенні здобутків, проблем, перспектив розвитку внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі.

Засідання педагогічної ради було проведено за наступним алгоритмом:

 1. Відкриття засідання педради.
 2. Оголошення порядку денного засідання.
 3. Затвердження регламенту роботи засідання.
 4. Інформування учасників про виконання рішення попереднього засідання педради.
 5. Представлення мети, завдань й очікуваних результатів діяльності на засіданні педради.
 6. Виступ «Актуальність проблеми розбудови ВСЗЯО в закладі», Савенко Н. І., директор ЦПР
 7. Виступ «Партнерство у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості в закладі», Гаврилюк О. В., керівник гуртка «Соняшник».
 8. Презентація «ВСЗЯО в нормативно-правовому освітньому полі».
 9. Організація роботи в творчих групах:
 • група 1. Освітнє середовище закладу: як є та як має бути
 • група 2. Оцінювання навчальних досягнень учнів: як і в який спосіб
 • група 3. Професійна діяльність керівників гуртків: яких змін потребує
 • група 4. Управлінські процеси: що на часі
 • група 5. Функціонування та розбудова ВСЗЯО: проблемні точки
 1. Презентація результатів роботи в творчих групах.
 2. Презентація аналітичною групою проєкту рішення педагогічної ради.
 3. Внесення доповнень до проєкту рішення педради.
 4. Ухвалення рішень педагогічної ради.
 5. Підбиття підсумків засідання педради. Оцінювання ефективності роботи педагогічної ради.