Участь педагогічних працівників Центру у Kyiv M-FEST-2023

З 15 по 17 лютого проходив Відкритий методичний фестиваль «Kyiv M-FEST-2023» «Заклад позашкільної освіти – освітній хаб майбутнього».

Відповідно до умов проведення методичного фестивалю та з метою висвітлення досвіду діяльності Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва було презентовано 11 онлайн виступів.

Вдячні Київському палацу дітей та юнацтва за можливість долучитися до методичного фестивалю.

№ з/п
ПІП
Тема
Формат проведення

Хаб 1. Проєктне навчання в освітньому просторі сучасного закладу позашкільної освіти

1.

Кучинська Н. М., Щербакова О. О.

Учнівський навчальний проєкт від А до Я

Презентація

2.

Ковганич Г. Г., Кириченко В. І.

Учнівський соціальний проєкт від ідеї до реалізації

Презентація

3.

Ковганич Г. Г., Марченко К. С.

Практика реалізації педагогічних проєктів у Центрі позашкільної роботи

Презентація

4.

Савенко Н. І.

Концептуальні засади педагогічного проєкту «Педрада, яка мотивує, навчає, розвиває»

Презентація

5.

Калуга-Семенкова Л. П.

Концепція педагогічного проєкту «Самооцінювання якості освіти в закладі позашкільної освіти: як скласти пазли»

Презентація

6.

Ковальчук Г. С.

Реалізація педагогічного проєкту «Оцінювання освітніх досягнень здобувачів освіти у гуртках соціально-реабілітаційного напряму»

Презентація

7.

Марченко К. С.

Портфоліо педагогічного проєкту «Академічна доброчесність та її забезпечення в закладі позашкільної освіти»

Презентація

8.

Ковганич Г. Г., Савенко О. О.

Професійне самовизначення учнівської молоді: потенціал проєктної діяльності

Презентація

Хаб 2. Спілкування в Інтернеті або мережевий етикет вихованців

9.

Молчанова М. Ю.

Від загроз до можливостей: навички спілкування здобувачів освіти в Інтернеті

Презентація

Хаб 3. Психологічний клімат під час онлайн навчання

10.

Апанасенко Ю. Є.

Створення сприятливого психологічного клімату під час занять гуртка «Мистецтвознавці»

Презентація

Хаб 4. Цифрові компететності і цифрові навички нового покоління

11.

Безрук К. О.

Цифрові навички та їх вплив на формування успішного майбутнього учнів

Презентація