Мистецтва віковічна глибина

Пізнавально-пошуковий проект

Упорядники – зав. відділу декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва – Новодворська Т.В., зав. відділу психолого-методичного забезпечення закладу – Корольчук О.С.

Метою впровадження проекту є формування та розвиток в учнів комплексу ключових компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.

Завдання проекту:

  • пошук особистісно-зорієнтованих дієвих методів і прийомів освітньої діяльності, які сприяють більш успішному розвитку художніх здібностей,
  • забезпечення активізації пізнавальної та виховної діяльності гуртківців;
  • сприяння створенню у дитини духовної єдності з попередніми поколіннями.
  • взаємозбагачення, вільний обмін думками серед гуртківців;
  • вивчення та збереження культурних надбань нашого народу;
  • створення умов для розвитку творчої взаємодії педагога та вихованця;
  • створення умов для освіти та саморозвитку педагогів;
  • набуття учасниками проекту навичок самостійного критичного мислення;
  • створення середовища творчої думки;
  • залучення педагогів та вихованців до вивчення культурної спадщини.

Характеристика проекту – пізнавально-пошуковий, інтегрований, колективний.

Завантажити:

Повний матеріал проекту   2.4Mb