Проєкт пошуку і підтримки обдарованих дітей «Зірочки»

Координатори проекту - завідуючі відділів - естетичного виховання Тетяна Остапей - та хореографічного мистецтва Лідія Щербатюк.

Автори проєкту - методист Олена Штефан і завідувачка відділу хореографічного мистецтва - Лідія Щербатюк.

Метою проекту всебічне сприяння розвитку обдарованої дитини, формування творчої особистості, створення оптимальних умов роботи із здібними та обдарованими вихованцями, здатними до продуктивної праці у динамічному світі.

Завдання проекту:

  • різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;
  • збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я вихованців;
  • виховання дитини як громадянина країни, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;
  • пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих вихованців;
  • формування здорового способу життя вихованців;
  • організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм.

Завантажити:

Повний матеріал проекту   0.2Mb