Проєкт «Розповім тобі про Україну»

Кожний учитель повинен домогтися, щоб учень якнайкраще знав близьке, дороге йому: батьківщину і все, що її стосується, так само, як уміє читати, писати, рахувати.
(К. Д. Ушинський)

Актуальність проєкту

На сучасному етапі українського державотворення надзвичайно актуальною є проблема виховання в підростаючого покоління патріотичних почуттів, активної громадянської позиції, сприяння тому, щоб вихованці усвідомлювали свій громадянський обовʼязок на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей. Гуртки мають стати для учнів місцем, де формувалась би громадянська зрілість, відповідальність за свій внесок у національно-культурне відродження України, у розбудову держави. Важливу роль у цьому відіграє патріотичне виховання учнів. Головною складовою патріотичного виховання є формування в учнів любові до рідної країни, особистих рис патріота України, виховання в учнів усвідомлення того, що вони українці, діти величного українського народу.

Мета проєкту:

Виховання в учнів почуття патріотизму, національної свідомості, гідності, гордості, любові до України, рідної мови, розуміння причетності до всіх подій, які відбуваються в Україні, розширення знань про Україну, її минуле та сьогодення.

Завдання проєкту:

 • ознайомлення учнів з історією і сьогоденням України, життям і побутом народу;
 • виховання пошани до культурного спадку українського народу;
 • ознайомлення учнів із народним декоративно – ужитковим мистецтвом, побутом;
 • ознайомлення учнів з українським національним одягом ( жіночий, чоловічий, відмінності у регіонах);
 • укладання віртуальних маршрутів – подорожей Україною.

Учасники проєкту: Педагоги, здобувачі освіти, гуртківці, батьки.

Партнери проєкту: Методична служба центру позашкільної роботи, Ковганич Галина Григорівна – методист відділу.

Термін реалізації: листопад 2023 року – травень 2026 року.

Очікувані результати реалізації проєкту:

 • Розвиток в учнів патріотичних і естетичних почуттів;
 • Підвищення знань здобувачів освіти про Україну, її минуле, сьогодення;
 • Удосконалення в учнів навичок пошуку інформації, вміння досліджувати, опрацьовувати, систематизувати результати пошуку.

Етапи реалізації проєкту:

І. Підготовчий етап

 • Формування проєктної групи, розподіл обовʼязків між членами групи;
 • Узгодження змісту проєкту з учасниками проєкту;
 • Розробка інформаційно-методичного забезпечення реалізації проєкту;
 • Проведення інформаційної кампанії «Долучайся до проєкту «Розкажу тобі про Україну»;
 • Розроблення творчих завдань для здобувачів освіти в контексті проєкту;
 • Оформлення в кабінеті тематичного стенду проєкту.

ІІ. Діяльність. Реалізація проєкту

 • Розроблення маршрутів-подорожей Україною;
 • Презентація маршрутів-подорожей Україною в гуртках;
 • Організація дослідницького пошуку учасників проєкту:
  • мапа України з позначенням визначних місць;
  • український національний рушник;
  • українська вишиванка;
  • український національний одяг;
  • герби міст України;
  • Київ – столиця України;
  • Святошин на карті Києва.
 • Створення презентації за результатами дослідницького пошуку;
 • Презентація результатів дослідницького пошуку;
 • Створення відеороликів про Україну.

ІІІ. Презентація результатів діяльності

 • Розміщення інформації про результати проєкту на сайті закладу.
 • Презентація, портфоліо проєкту «Розповім тобі про Україну» на засіданні педагогічної ради.

ІV. Очікування результату проєкту

 • Обговорення ходу та результатів проєкту на засіданні методичного обʼєднання відділу;
 • Вивчення думки учасників прохід та реалізацію проєкту;
 • Узагальнення отриманого досвіду, визначення орієнтирів подальшого розвитку проєкту.