Г. С. Сковорода – 300

Науково-методична рада Центру позашкільної роботи

Актуальність проекту

2022 рік – рік відзначення 300-річного ювілею великого українського мислителя-мудреця, педагога, філософа, поета, композитора, музиканта, культурно-освітнього подвижника –  Григорія Савича Сковороди.

Г. С. Сковорода залишив нащадкам феноменальну духовно-педагогічну спадщину, засновану на його особистому освітньо-виховному досвіді. Спадщина Г. С. Сковороди не втрачає свого унікального пізнавального, етико-виховного, естетичного значення і тепер, у період творення нової української держави, нової освіти.

Реалізація проекту сприятиме усвідомленню учасниками проекту історичної величі постаті Г. С. Сковороди, допоможе глибше пізнати контекст його творчої спадщини, сприятиме впровадженню морально-світоглядних принципів його педагогіки в освітній процес.

Мета проекту: залучити педагогічний колектив, учнівську молодь, батьківську громадськість до вивчення творчої спадщини Г. С. Сковороди.

Завдання проекту:

 • розкрити важливість впровадження сковородинського морально-світоглядного, природовідповідного, культуровідповідного вчення в освітній процес закладу;
 • сприяти поглибленню інтересу педагогічних працівників, учнівської молоді до творчої спадщини українського мудреця, її популяризації серед громадськості;
 • сприяти поширенню інформації про видатного співвітчизника Г. С. Сковороду та його внесок у скарбницю світової цивілізації у сферах освіти, науки, культури, мистецтва.

Учасники проекту: педагогічний колектив, учнівська молодь, батьківська громадськість.

Виконавці проекту: інформаційно-методичний кабінет "Перспектива", науково-методична рада Центру позашкільної роботи.

Термін реалізації проекту: жовтень 2017 – грудень 2022 р.

Очікувані результати:

 • поглиблення знань учасників проекту з педагогічної, філософської, поетичної, музичної спадщини Г. С. Сковороди, його культурно-просвітницької діяльності;
 • збагачення методичного арсеналу педагогічних працівників щодо впровадження педагогічних істин Г. С. Сковороди в освітній процес закладу;
 • активізація пошуково-дослідницької діяльності учнівської молоді в секціях МАН;
 • налагодження ефективної системи підготовки до відзначення у 2022 році 300-річного ювілею Г. С. Сковороди.

 

Шляхи реалізації проекту


з/п
Зміст діяльності Термін виконання

1.

Формування проектної групи, розроблення плану роботи групи

листопад 2017

2.

Створення інформаційного банку матеріалів "Життя і творча спадщина Г. С. Сковороди"

впродовж 2017

3.

Розроблення концепції веб-сторінки "Сковорода – 300" на сайті закладу

листопад 2017

4.

Поширення інформації про проект серед педагогічних працівників, учнівської молоді, батьківської громадськості

листопад-грудень 
2017

5.

Розроблення інформаційного-методичного навігатора "Відзначення 300-річного ювілею великого українського мислителя-мудреця, педагога, філософа, поета, композитора, музиканта, культурно-освітнього подвижника Г. С. Сковороди"

січень 2018

6.

Розроблення дорожньої карти "Реалізація проекту "Сковорода – 300" в гуртках, творчих об'єднаннях

січень 2018

7.

Організація та проведення в закладі педагогічних читань, конференцій, круглих столів, дискусій, семінарів, виставок, перегляду фільмів, конкурсів присвячених творчості Г. С. Сковороди

2017-2022 роки

8.

Організація участі педагогів, учнівської молоді у Всеукраїнських Сковородинських навчаннях "Пізнай себе"

щорічно

9.

Розроблення для учнівської молоді тематики дослідницьких робіт "Життєвий шлях і творча спадщина Г. С. Сковороди"

2018 р.

10.

Організація висвітлення реалізації проекту на науково-освітньому веб-порталі "Григорій Сковорода", на сайті закладу та в засобах масової інформації

2018-2022 роки

11.

Обговорення ходу та результатів реалізації проекту на засіданнях проектної групи, науково-методичної ради, педагогічної ради

2017-2022 роки

12.

Дослідження педагогічної думки про хід та реалізацію проекту

2022 р.

13.

Оцінювання результатів проекту

2022 р.

14.

Узагальнення отриманого досвіду, визначення можливостей подальшого розвитку проекту

2022 р.

 

Навігатор по проекту

1. Тематика науково-практичних конференцій

 • Діалог культур у творчій спадщині Григорія Сковороди
 • Духові аспекти життєвого успіху і філософія щастя Григорія Сковороди
 • Ціннісно-смисловий універсум Григорія Сковороди і сучасність
 • Моральні імперативи Г. Сковороди і сучасність
 • Григорій Сковорода – духовний орієнтир для сучасності

2. Тематика педагогічних читань

 • Філософ-гуманіст Г. Сковорода
 • Філософія серця Г. Сковороди
 • Філософія щастя Г. Сковороди
 •  Творча спадщина Г. Сковороди у вихованні гуманної, духовно зрілої особистості
 • Виховання у творчій спадщині Г. Сковороди
 • Педагогічна спадщина Г. Сковороди як дороговказ для сучасного закладу позашкільної освіти

3. Тематика круглих столів

 • Г. Сковорода в українській історії: хто він?
 • Філософія щастя в житті і творчості Г. Сковороди
 • Філософія серця в творчості Г. Сковороди
 • Патріотична спрямованість творчості Г. Сковороди

4. Тематика дискусій

 • Хто така істинна людина за Сковородою?
 • У чому полягає істинне щастя людини?
 • Сродна професія – це майже половина щастя людини?

5. Тематика питань для розгляду на засіданнях 
методичних об’єднань

 • Г. Сковорода – духовний орієнтир для сучасності
 • Поетична, байкарська спадщина Г. Сковороди
 • Музична спадщина Г. Сковороди
 • Ідеї Г. Сковороди в контексті "сродної праці"
 • Г. Сковорода – учитель життєтворчості

6. Тематика педагогічних проектів

 • Пізнаний і непізнаний Г. Сковорода
 • Педагогічні істини Г. Сковороди
 • Педагогічні погляди Г. Сковороди
 • Філософськими стежками Г. Сковороди
 • Науковці про актуальність творчості Г. Сковороди
 • Проблеми виховання в творчості Г. Сковороди
 • Г. Сковорода й образотворче мистецтво
 • Г. Сковорода й музика
 • Духовний золотослів Г. Сковороди
 • Життєтворчий золотослів Г. Сковороди
 • Музеї Г. Сковороди
 •  Створення електронної фільмотеки про життєвий шлях і творчість Г. Сковороди
 • Створення відеоролика "Читайте Сковороду"

7. Тематика виставок

 • Г. Сковорода: життєвий шлях і творча спадщина
 • Духовний апостол Г. Сковорода і сучасність
 • Г. Сковорода: життя і творчість
 • Г. Сковорода  та мистецтво

8. Тематика учнівських проектів

 • Презентація "Біографія Г. Сковороди"
 • Мудрець з Чорнухинського краю
 • Переяславщина в житті Г. Сковороди
 • Харківщина в житті Г. Сковороди
 • Києво-Могилянська академія в житті та творчості Г. Сковороди
 • Пам’ятні місця, пов’язані із Г. Сковородою
 • Створення фотоколажу "Там де ступав Г. Сковорода"
 • Прислів’я і приказки у творах Г. Сковороди
 • Притчі Сковороди
 • Презентація "Афоризми Г. Сковороди"
 • Презентація "Дружба за Сковородою"
 • Презентація "Щастя за Сковородою"
 • Презентація "Акторське читання творів Г. Сковороди"
 • Презентація "Вшанування пам’яті Г. Сковороди"

9. Тематика дослідницьких робіт для учнівської молоді

 • Г. Сковорода – український Сократ
 • Віхи долі українського філософа Г. Сковороди
 • Г. Сковорода як гасло часу
 • Життєва філософія Г. Сковороди
 • Філософія щастя у творчості Г. Сковороди
 • Г. Сковорода – творець філософії серця
 • Музична філософія Г. Сковороди
 • Спосіб життя Г. Сковороди
 • Г. Сковорода та українська література
 • Г. Сковорода і Григорій Квітка-Основ’яненко
 • Г. Сковорода та Іван Котляревський
 • Г. Сковорода й Пантелеймон Куліш
 • Г. Сковорода і Тарас Шевченко
 • Г. Сковорода й Микола Хвильовий
 • Г. Сковорода у творчості Павла Тичини
 • Г. Сковорода й українська народна пісня
 • Поетична, байкарська спадщина Г. Сковороди
 • Епістолярна спадщина Г. Сковороди