Проєкт «Ідемо за Сковородою»

Науково-методична рада Центру позашкільної роботи

Актуальність проєкту

2022 рік – рік відзначення 300-річного ювілею великого українського мислителя-мудреця, педагога, філософа, поета, композитора, музиканта, культурно-освітнього подвижника –  Григорія Савича Сковороди.

3 грудня 2022 року виповнюється 300 років з дня народження Григорія Савича Сковороди – видатного українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета, музиканта, педагога. Враховуючи важливість постаті Григорія Сковороди, Верховна Рада України прийняла Постанову «Про відзначення 300 річчя з дня народження Григорія Сковороди (№973-ІХ)». Постановою передбачено проведення в закладах освіти науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, присвячених творчій та культурно-громадській діяльності Григорія Сковороди.

Григорій Сковорода залишив нащадкам феноменальну духовно-педагогічну спадщину, яка не втрачає свого унікального пізнавального, етико-виховного, естетичного значення і тепер, у період творення нової української держави, нової освіти.

Реалізація проєкту сприятиме усвідомленню учасниками історичної величі постаті Григорія Сковороди, допоможе глибше пізнати контекст його творчої спадщини, сприятиме впровадженню морально-світоглядних принципів його педагогіки в освітній процес.

Мета проєкту: залучити педагогів, учнів, представників батьківської громадськості до активного вивчення, популяризації творчої спадщини Григорія Сковороди та його ідей; сприяти формуванню історичної пам'яті та ідентичності підростаючого покоління.

Завдання проєкту:

 • сприяти розвитку в учасників мотивації до вивчення історії української філософії, творчої спадщини Григорія Сковороди;
 • вивчити та розкрити найбільш важливі питання творчої спадщини Григорія Сковороди у контексті сучасних викликів українського суспільства;
 • поглибити знання учасників про уроки творчої спадщини Григорія Сковороди;
 • сприяти усвідомленню учасниками проєкту історичної величі постаті Григорія Сковороди;
 • розвинути в учасників навички історичного дослідження на прикладі історичних джерел різного виду (праці Григорія Сковороди, фотографії, листування, спогади, інтерв'ю, журнали та газети різного часу тощо);
 • зібрати інформацію про творчість Григорія Сковороди для використання на заняттях гуртків, у виховній діяльності, у роботі з батьками.

Очікувані результати:

 • учасники проєкту поглиблять знання про життя і творчість Григорія Сковороди, визначать актуальні для сьогодення, власного розвитку ідеї Григорія Сковороди;
 • навчаться давати власну оцінку важливості ідей Григорія Сковороди для власної особистості, опанують ефективними техніками переконання і презентації своїх аргументів;
 • учасники удосконалять навички пошуку інформації, її систематизації та презентації;
 • учасники проєкту налагодять контакти та співпрацю з організаціями, закладами, які носять ім'я Григорія Сковороди.

Учасники проєкту: учні, керівники гуртків, творчих об'єднань, методисти, батьківська громадськість Центру позашкільної роботи.

Термін реалізації проєкту: листопад 2020 року – січень 2023 року.

 

Шляхи реалізації проєкту

І етап. Підготовчий

 • Мотиваційна діяльність: проведення заходів з метою зацікавлення учасників освітнього процесу майбутнім проєктом
 • Формування проєктної групи з-поміж учнів, педагогів, батьків, розподіл обов'язків між членами проєктної групи
 • Визначення необхідних для проєктування інформаційних, методичних та матеріально-технічних ресурсів
 • Окреслення провідних проєктних цілей, визначення шляхів реалізації проєкту
 • Розроблення проєкту
 • Розроблення критеріїв оцінювання ефективності проєкту
 • Документальне оформлення проєкту
 • Поширення інформації про проєкт серед учасників освітнього процесу
 • Залучення фахівців для консультування та надання практичної допомоги щодо реалізації завдань проєкту

ІІ етап. Збір необхідної інформації та матеріалів

 • Визначення джерел інформації за темою проєкту (окремих напрямів збору матеріалів)
 • Формування творчих груп для пошуку інформації про творчість Г. С. Сковороди
 • Розподіл пошукових і творчих завдань між учасниками проєкту
 • Опрацювання різних джерел інформації
 • Пошуки контактів через інтернет із закладами освіти, які носять ім'я Григорія Сковороди
 • Узагальнення зібраного матеріалу, систематизація та аналіз отриманої інформації
 • Формування інформаційно-методичного фонду матеріалів про творчу спадщину Григорія Сковороди

ІІІ етап. Діяльність

 • Складання дорожньої карти реалізації проєкту
 • Розроблення методичного конструктора «Відзначення 300 річчя з дня народження Григорія Сковороди в закладах освіти»
 • Розроблення методичних рекомендацій «Вивчення творчої спадщини Григорія Сковороди: активності для педагогів, учнів, батьків»
 • Організація віртуальних подорожей шляхами Г. С. Сковороди
 • Організація екскурсійних поїздок, відвідування меморіальних музеїв імені Григорія Сковороди
 • Перегляд кінофільмів, відеофільмів, презентацій про Григорія Сковороду
 • Проведення конференцій, круглих столів, дискусій, конкурсів, квестів, виставок для педагогів, учнів, батьків
 • Презентація кращих практик впровадження педагогічних ідей Григорія Сковороди в освітній процес

IV етап. Презентація результатів діяльності

 • Систематизація та упорядкування отриманих у ході проєкту матеріалів
 • Оприлюднення ходу проєкту на сайті Центру, у засобах масової інформації
 • Ознайомлення з результатами проєкту учнів, педагогів, батьків
 • Узагальнення отриманого досвіду, випуск методичного дайджесту про хід та результати проєкту
 • Презентація результатів проєкту для закладів загальної середньої освіти
 • Створення мультимедійних презентацій, демонстраційного стенда в інформаційно-методичному кабінеті

V етап. Оцінювання результатів проєкту

 • Обговорення ходу та результатів проєкту на педагогічній, науково-методичній, учнівській, батьківській радах
 • Проведення анкетування серед учнів, педагогів, батьківської громадськості про результати проєкту
 • Узагальнення та систематизація результатів анкетування, опитування
 • Доведення результатів оцінювання до учасників проєкту
 • Визначення можливостей подальшого розвитку проєктної діяльності
 • Підготовка електронного методичного посібника «Значення творчої спадщини Григорія Сковороди для сучасної освіти і педагогічної дії»

 

Дорожня карта реалізації проєкту «Ідемо за Сковородою»

Назва заходу Відповідальні Термін виконання

1

Формування складу проєктної групи, розроблення плану дій та розподіл обов’язків між членами групи

Директор, голова науково-методичної ради

листопад – грудень 2020

2

Створення на сайті закладу сторінки «До 300-річчя з дня народження Г. С. Сковороди»

Адміністратор сайту

січень 2021

3

Оформлення інформаційного стенду «Сковорода – 300» в інформаційно-методичному кабінеті

Методисти

січень 2021

4

Обговорення питання «Організація науково-методичного супроводу реалізації проєкту» на засіданні науково-методичної ради

Голова науково-методичної ради

січень 2021

5

Розроблення методичних рекомендацій «Вивчення творчої спадщині Григорія Сковороди: активності для педагогів, учнів, батьків»

Методисти

січень 2021

6

Розроблення методичного конструктора «Відзначення 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди в закладі»

Методисти

січень 2021

7

Випуск інформаційно-методичних вісників:

- Концепція проєкту «Ідемо за Сковородою»

- Дорожня карта реалізації проєкту «Ідемо за Сковородою»

- Кейс проєкту «Ідемо за Сковородою»

- Віхи життя та творчості Г. С. Сковороди

- Творча спадщина Г. С. Сковороди

- Покажчик літератури про Г. С. Сковороду

Методисти

січень – березень 2021

8

Створення в інформаційно-методичному кабінеті полички «Читаємо Г. С. Сковороду»

Методисти

лютий 2021

9

Проведення виставок-презентацій, бібліографічних оглядів літератури про Г. С. Сковороду:

- Григорій Сковорода – видатна постать української історії

- Творча спадщина Г. С. Сковороди

- Дослідники життя і творчості Григорія Сковороди

Члени проєктної групи

Впродовж року

10

Оформлення експозицій в інформаційно-методичному кабінеті, присвячених Г. С. Сковороді:

- Сковороди зоря у вічність промовля

- Життєві максими Григорія Сковороди

Члени проєктної групи

Впродовж року

11

Проведення семінарів-практикумів для педагогічних працівників:

- Вивчення творчої спадщини Г. С. Сковороди: методичний інструментарій педагога

- Організація науково-дослідницької роботи учнів-членів МАН щодо дослідження життєвого шляху, творчої спадщини Г. С. Сковороди

- Організація участі батьків в реалізації проєкту

- Впровадження для учнів програми «Ave, Skovoroda! Ідемо за Сковородою!»

Методисти

Лютий-березень 2021

12

Презентація концепції проєкту на засіданні педагогічної ради «Проєктно-дослідницька діяльність як складова розвитку творчого потенціалу педагогів та учнів»

Методисти

Січень 2021

13

Проведення інформаційної кампанії «Долучайся до проєкту «Ідемо за Сковородою»»

Члени проєктної групи

Січень – лютий 2021

14

Формування творчих груп для вивчення творчої спадщини Г. С. Сковороди:

- Філософія Г. С. Сковороди

- Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди

- Поетичний доробок Г. С. Сковороди

- Григорій Сковорода – музикант, композитор, співак

- Григорій Сковорода в образотворчому мистецтві

- Просвітницькими дорогами Г. С. Сковороди

- Життєтворчі максими Г. С. Сковороди

- Проєкти з популяризації спадщини Григорія Сковороди

Члени проєктної групи

Лютий 2021

15

Формування інформаційно-методичного фонду матеріалів про творчу спадщину Г. С. Сковороди за результатами роботи творчих груп, розроблення мультимедійних презентацій

Члени проєктної групи

Впродовж року

16

Проведення науково-практичних конференцій, педагогічних читань, круглих столів:

- Науково-практична конференція «Спадщина Григорія Сковороди як джерело ідей для сучасної освіти»

- Науково-практична конференція «Життєтворчий потенціал спадщини Григорія Сковороди»

- Педагогічні читання «Актуальність ідей Г. С. Сковороди для сучасної освіти»

- Педагогічні читання «Особистість сучасного педагога крізь призму поглядів Г. С. Сковороди»

- Круглий стіл «Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди в контексті вирішення сьогоднішніх проблем освіти»

- Круглий стіл «Духовність особистості очима Григорія Сковороди»

- Круглий стіл «Проєкт «Ідемо за Сковородою»: здобутки, досвід, перспективи»

Члени проєктної групи, методисти

Впродовж 2021-2022 рр.

17

Проведення Сковородинівських студій для учнів:

- Наш Перворозум – Григорій Сковорода

- Пізнай себе, свій рід, свій нарід

- Діалог зі Сковородою про щастя

- Діалог зі Сковородою про смисл життя

Керівники творчих об’єднань, гуртків

Протягом 2021-2022 рр.

18

Проведення творчих пленерів юних художників

Керівники гуртків

Протягом 2021-2022 рр.

19

Організація виставки дитячих малюнків до творів Г. С. Сковороди

Керівники гуртків

грудень 2021

20

Проведення конкурсу «Я читаю Г. С. Сковороду»

Керівники гуртків

Листопад 2022

21

Проведення конкурсів відеороликів, плакатів, буклетів, буктрейлерів про життєвий і творчий шлях Г. С. Сковороди

Керівники гуртків

Протягом 2021-2022 рр.

22

Проведення флешмобу «Афоризм Г. С. Сковороди – мій дороговказ»

Керівники гуртків

Грудень 2021

23

Проведення учнівської конференції «З Григорієм Сковородою крокуємо у майбутнє»

Керівники гуртків

Грудень 2021

24

Проведення круглого столу для батьків учнів «Родинне виховання у спадщині Г. С. Сковороди»

Методисти

листопад 2021

25

Організація екскурсій учнів, педагогів до музеїв Г. С. Сковороди

Члени проєктної групи

Протягом 2021-2022 рр.

26

Налагодження зв’язків, організація співпраці з закладами освіти, які носять ім’я Г. С. Сковороди

Члени проєктної групи

2021

27

Створення аудіофайлів з музичними творами на вірші Г. С. Сковороди

Керівники гуртків

2021

28

Створення відеофайлів про життя і творчість Г. С. Сковороди

Керівники гуртків

2021

29

Організація висвітлення заходів, присвячених Г. С. Сковороді на сайті закладу, в засобах масової інформації

Члени проєктної групи

Протягом 2021-2022 рр.

30

Вивчення й узагальнення досвіду роботи педагогів з питань «Використання педагогічних ідей Г. С. Сковороди в практиці освітян Центру позашкільної роботи»

Члени проєктної групи, методисти

2022

31

Систематизація та упорядкування отриманих в ході проєкту матеріалів, узагальнення отриманого досвіду

Члени проєктної групи, методисти

Листопад 2022

32

Проведення опитування педагогів «Особистість і спадщина Г. С. Сковороди крізь призму часу», випуск вісника «Педагогічний барометр»

Члени проєктної групи, методисти

Листопад 2022

33

Проведення анкетування учнів «Чому вчить мене Г. С. Сковорода», випуск вісника «Учнівський барометр»

Керівники гуртків

Листопад 2022

34

Підготовка електронного методичного посібника «Значення творчої спадщини Г. С. Сковороди для сучасної освіти і педагогічної дії»

Методисти

Грудень 2022

35

Презентація посібника «Значення творчої спадщини Г. С. Сковороди для сучасної освіти і педагогічної дії»

Члени проєктної групи, методисти

Грудень 2022

36

Обговорення результатів проєкту на засіданнях науково-методичної, педагогічної рад

Члени проєктної групи, методисти

Січень 2023

37

Визначення можливостей подальшого розвитку проєкту в закладі

Члени проєктної групи, методисти

Січень 2023

Контактна інформація з координаторами проєкту:

Єрмаков Іван Гнатович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
моб. тел.: 095-766-00-27
роб. тел.: 044-248-27-03

Ковганич Галина Григорівна, методист Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва
роб. тел.: 044-450-18-79

Марченко Катерина Сергіївна, завідувач відділу психолого-методичного забезпечення Центру позашкільної роботи
роб. тел.: 044-450-18-79
e-mail: methodist_cprs@ukr.net

Безрук Катерина Олександрівна, методист Центру позашкільної роботи, молодший науковий співробітник, аспірантка Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України
роб. тел.: 044-450-18-79
e-mail: methodist_cprs@ukr.net


Додатково, архівний матеріал:

Шляхи виконання проєкту «Г. С. Сковорода – 300» у період з 2017 року по 2020 рік