Василь Олександрович Сухомлинський (1918–1970)

Видатний український педагог-гуманіст, Герой Соціалістичної Праці, член-кореспондент АПН СРСР, кандидат педагогічних наук, директор школи, вчитель, дитячий письменник

До 100-річчя від дня народження видатного педагога і письменника В. О. Сухомлинського

Василь Олександрович Сухомлинський дуже любив дітей, тому і став педагогом. Це справді людина з полум’яним серцем, видатний педагог сучасності. 35 років свого життя він віддав школі. Сухомлинський – заслужений вчитель України, лауреат Державної премії імені Т. Г. Шевченка. З його ім’ям пов’язані збагачення і піднесення педагогічної науки ХХ століття. Велика, самобутня спадщина вченого з плином часу привертає все більше уваги.

В. О. Сухомлинський з 1948 року й до кінця життя - директор середньої школи в с. Павлиш на Кіровоградщині, де 22 роки проводив тривалий педагогічний експеримент, у результаті якого створив оригінальну систему виховання дітей.

В. О. Сухомлинський увійшов в історію української педагогіки як педагог-гуманіст, творець педагогічної системи, в центрі якої перебуває дитина як унікальна особистість. В. О. Сухомлинський вбачав мету виховання у розвитку творчих сил і здібностей особистості в умовах колективу й на основі етико-естетичних цінностей, інтересів і потреб, спрямованих на творчу працю і саморозвиток. З позицій гуманізму, загальнолюдських цінностей, витоки яких лежать в українській духовності, її моральних імперативах та культурах, педагог розглянув виховання особистості як пізнання, духовність, працю.

В. О. Сухомлинський включив українську народну педагогіку в систему різнобічних педагогічних впливів, вважав її основою формування особистості. Великого значення надавав прищепленню любові до рідного слова. На цій основі створив власні оригінальні форми й методи організації навчання та виховання дітей у школі та в позакласній і позаурочній роботі.

В. О. Сухомлинський виступав не тільки у місцевій періодиці, а й у республіканських та всесоюзних, зарубіжних виданнях. 1955 р. він успішно захистив у Київському державному університеті кандидатську дисертацію на тему «Директор школи — керівник навчально-виховної роботи», а через рік з'явлилася його перша велика монографія «Виховання колективізму у школярів». З 1957 р. - чл.-кор. АПН РРФСР, з 1958 р. - заслужений учитель УРСР. У 1968 р. йому присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці. Того ж року був обраний чл.-кор. АПН СРСР.

Наприкінці п'ятдесятих років виходять друком одна за одною такі ґрунтовні праці В. О. Сухомлинського, як «Педагогічний колектив середньої школи» та «Виховання радянського патріотизму у школярів». На найвищий щабель своєї педагогічної творчості В. О. Сухомлинський піднявся в шістдесяті роки. Саме тоді з особливою виразністю і силою виявився його яскравий і самобутній талант педагога-дослідника й педагога-публіциста, саме в ті роки написав він найкращі книги, статті, художні твори для дітей та юнацтва.

Різноплановий і багатоаспектний творчий доробок В. О. Сухомлинського складає 48 книг, 500 наукових статей, більше як 1500 оповідань і казок для дітей. На початок ХХІ століття вийшло 65 творів В. О. Сухомлинського тиражем близько 15 млн примірників. Вони перекладені на 59 мов народів світу.

До найголовніших, найґрунтовніших творів В. О. Сухомлинського, належать: «Як ми виховали мужнє покоління», «Духовний світ школяра», «Праця і моральне виховання», «Моральний ідеал молодого покоління», «Сто порад учителеві», «Листи до сина», «Батьківська педагогіка», «Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості», «Книга про любов» і особливо — «Павлиська середня школа» та «Серце віддаю дітям» (1969) (видана на 32 мовах світу, має 55 видань), остання праця була удостоєна першої премії Педагогічного товариства УРСР (1973) і Державної премії УРСР (1974).

Уже після смерті талановитого педагога з'явилися окремими виданнями праці «Народження громадянина», «Методика виховання колективу», «Розмова з молодим директором школи», «Як виховати справжню людину».

Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського глибоко вивчається в Україні, Росії та багатьох країнах світу. З листопада 1990 року було засновано Українську асоціацію імені Василя Сухомлинського, у цьому ж році в Німеччині (м. Марбург) було створене Міжнародне товариство послідовників Сухомлинського, з 1998 року популяризує спадщину педагога Всекитайське товариство прихильників В. Сухомлинського.

Українська асоціація Василя Сухомлинського активно досліджує й поширює, впроваджує в життя творчу спадщину вченого, а також передовий педагогічний досвід, сприяє підготовці й підвищенню кваліфікації педагогічної громадськості. Одним із основних напрямів діяльності Асоціації є проведення педагогічних читань, наукових конференцій, методичних занять, семінарів з метою поглибленого опанування актуальними питаннями педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського.