Вивчення творчої спадщини В. О. Сухомлинського в системі методичної роботи з педагогічними працівниками закладів освіти

До 100-річчя від дня народження видатного педагога і письменника В. О. Сухомлинського

1. Тематика семінарів-практикумів для директорів закладів освіти

 • Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського як джерело ідей для становлення нової школи
 • Педагогічні ідеї і досвід В. О. Сухомлинського в практиці управління сучасним закладом освіти
 • Система діяльності В. О. Сухомлинського як директора школи з формування професійної компетентності вчителя

2. Тематика семінарів-практикумів для заступників директорів закладів освіти з виховної роботи

 • Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело збагачення сучасної виховної практики в закладах освіти
 • Цінність педагогічних ідей В. О. Сухомлинського для поступу виховання в сучасних закладах освіти

3. Тематика семінарів-практикумів для класних керівників

 • Педагогічні ідеї та погляди В. О. Сухомлинського на виховання дітей та молоді
 • Практика виховання в учнівському колективі на ідеях В. О. Сухомлинського
 • В. О. Сухомлинський про роль вихователя, класного керівника у формуванні особистості
 • Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в роботі з батьками

4. Тематика семінарів-практикумів для соціальних педагогів

 • Моральний розвиток особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського
 • Погляди В. О. Сухомлинського на формування, зміцнення і збереження здоров’я дітей
 • Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в роботі з батьками
 • В. О. Сухомлинський про виховання важких дітей і підлітків

5. Тематика семінарів-практикумів для практичних психологів закладів освіти

 • Філософія дитинства в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського
 • Ціннісні виміри виховання дитини в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського
 • Формування допитливості учнів в працях В. О. Сухомлинського
 • В. О. Сухомлинський про розвиток творчої уяви дитини
 • В. О. Сухомлинський про попередження шкідливих звичок учнів

6. Тематика семінарів-практикумів для педагогів-організаторів закладів освіти

 • Розвиток соціальної активності учнів в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського
 • Виховання особистості у колективі в спадщині В. О. Сухомлинського

7. Тематика семінарів-практикумів для бібліотекарів закладів освіти

 • В. О. Сухомлинський про значення книги в інтелектуальному і моральному розвитку особистості дитини
 • Технологія проведення читацьких конференцій, присвячених 100-річчю В. О. Сухомлинського

8. Тематика семінарів-практикумів для вчителів-предметників

 • Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського та сучасні тенденції розвитку професійної компетентності вчителя
 • Проблеми вдосконалення уроку в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського і практиці роботи сучасного закладу освіти
 • Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського у викладанні природничо-математичного напряму
 • Використання ідей В. О. Сухомлинського при викладанні шкільного курсу історії
 • Формування учня-мислителя у творчій спадщині В. О. Сухомлинського
 • Використання спадщини В. О. Сухомлинського у розвитку мовленнєвої творчості дітей
 • В. О. Сухомлинський про розвиток творчості учнів

9. Тематика семінарів-практикумів для вчителів початкової школи

 • Виховний простір сучасної початкової школи: актуалізація педагогічних ідей В. О. Сухомлинського
 • В. О. Сухомлинський про виховання успіхом у навчанні
 • Емоційно-естетичний розвиток дітей молодшого шкільного віку у творчій спадщині В. О. Сухомлинського
 • Природа як важливий чинник формування особистості молодшого школяра у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського
 • В. О. Сухомлинський про роль казки у навчанні й вихованні дітей молодшого шкільного віку
 • В. О. Сухомлинський про використання гри в освітньому процесі

10. Тематика семінарів-практикумів для педагогів закладів позашкільної освіти

 • Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в роботі з творчо обдарованими дітьми
 • Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в організації еколого-натуралістичної роботи в закладі позашкільної освіти
 • Використання ідей В. О. Сухомлинського у процесі формування екологічної культури та здорового способу життя дітей в сучасних умовах
 • Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського та сучасна екологічна освіта
 • Ідеї В. О. Сухомлинського в музично-естетичному вихованні учнів закладу позашкільної освіти
 • Впровадження ідей В. О. Сухомлинського в роботу з дітьми дошкільного віку
 • Використання ідей В. О. Сухомлинського в процесі взаємодії закладу позашкільної освіти та родини