В. О. Сухомлинський: педагогіка спрямована в майбутнє

Василь Олександрович Сухомлинський (1918-1970) – педагог, засновник гуманістичної, новаторської педагогіки.

Головна мета виховання – всебічний розвиток особистості. Важливим напрямом всебічного розвитку особистості є розумове виховання, яке потрібне людині не тільки для праці, а й для повноцінного духовного життя. Тому в процесі навчання дітей треба спонукати до самостійної пізнавальної діяльності, до самоосвіти. Цю роботу слід починати з малих літ, формуючи в дітей допитливість. Вважав, що навчання не повинно бути для дитини тягарем, а повинно бути радісною працею. Його творчі знахідки щодо навчання: “школа під відкритим небом”, уроки мислення на природі, кімната думки, культ книги, свято казки та ін., апробовані в практичній діяльності Павлиської школи, стали надбанням учительства.

Мета проекту 

Залучити педагогічні колективи, учнівську молодь, батьків до вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського шляхом пошуково-дослідницької роботи; розкрити значення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського для розвитку сучасних навчальних закладів.

Завдання проекту

 • організувати вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в усіх концентрах науково-методичної роботи на районному та шкільному рівнях;
 • розкрити важливість педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського для будівництва нової української школи та визначення стратегічних завдань її розвитку;
 • налагодити тісну співпрацю навчальних закладів у дослідженні спадщини В. О. Сухомлинського;
 • виявити, систематизувати та узагальнити досвід творчого впровадження ідей В. О. Сухомлинського у діяльність навчальних закладів району;
 • підготувати та видати посібник "Ідеї В. О. Сухомлинського в практиці роботи навчальних закладів"

Учасники проекту: педагогічні колективи навчальних закладів району, старшокласники, батьки, що виявили бажання взяти участь в проекті.
Виконавці проекту: Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, Науково-методичний центр управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, Центр позашкільної роботи.
Партнери проекту: Інститут проблем виховання НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Київська Мала академія наук учнівської молоді, газети: "Шкільний світ", "Методист", "Позашкілля", "Освіта", журнали "Рідна школа", "Справи сімейні".
Термін виконання проекту: серпень 2017 р. – жовтень 2018 р.
Очікувані результати:

 • учасники проекту поглиблять знання щодо педагогічної
  спадщини В. О. Сухомлинського;
 • учасники проекту удосконалять навички пошуку інформації,
  удосконалять вміння досліджувати, опрацьовувати, систематизувати
  результати пошуку;
 • відбудеться збагачення методичного арсеналу педагогічних
  працівників, що сприятиме підвищенню рівня їх професійної
  компетентності, вдосконаленню і якісному поліпшенню навчально-
  виховного процесу;
 • активізуються зав'язки з партнерами проекту, між навчальними
  закладами району.

Шляхи реалізації проекту

І. Підготовчий етап

 1. Формування проектної групи на рівні району.
 2. Формування творчих груп з координації та розробки навчально-
  методичного і науково-методичного забезпечення проекту.
 3. Залучення для забезпечення наукового супроводу проекту наукових
  працівників.
 4. Поширення інформації про проект серед навчальних закладів району за
  допомогою ЗМІ.
 5. Складання плану-схеми проекту.
 6. Визначення мети, завдань проекту, форм діяльності.
 7. Створення пошукових груп та конкретизація завдань для них.
 8. Опрацювання різних джерел інформації.
 9. Підготовка соціологічних опитувальників для реалізації мотиваційного
  елемента проекту.
 10. Проведення соціологічних опитувань серед вчителів, учнів, батьків.
  Аналіз матеріалів.
 11. Розроблення рекомендацій щодо реалізації проекту на шкільному рівні.
 12. Укладання угод з видавництвами для публікації результатів реалізації
  проекту.

ІІ. Діяльність. Реалізація проекту

 1. Розроблення інформаційно-методичного навігатора "Відзначення 100-
  річчя від дня народження В. О. Сухомлинського".
 2. Розроблення дорожньої карти "Реалізація проекту в навчальних закладах
  району"
 3. Організація та проведення на районному та шкільному рівнях
  конференцій, педагогічних читань, круглих столів, семінарів-практикумів,
  виставок педагогічної творчості.
 4. Вивчення, систематизація та узагальнення творчого досвіду
  впровадження ідей В. О. Сухомлинського у діяльності навчальних закладів
  району.
 5. Розроблення та видання посібника "Ідеї В. О. Сухомлинського в практиці
  роботи навчальних закладів".
 6. Обробка та оформлення результатів проекту.
 7. Представлення матеріалів проекту на конференціях, семінарах вчителів,
  на засіданнях батьківських та учнівських рад.

ІІІ. Презентація результатів діяльності

 1. Розміщення інформації про здійснення проекту на сайтах: Управління
  освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної
  адміністрації, Державної науково-педагогічної бібліотеки України
  імені В. О. Сухомлинського, Київської Малої академії наук учнівської молоді,
  навчальних закладів району.
 2. Проведення заключної презентації проекту в Державній науково-
  педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського.
 3. Поширення інформації про проект в газетах "Шкільний світ",
  "Методист", "Позашкілля".
 4. Презентація посібника "Ідеї В. О. Сухомлинського в практиці роботи
  навчальних закладів".

IV. Оцінювання успішності проекту

 1. Обговорення ходу та результатів реалізації проекту в проектних, творчих
  та пошукових групах на засіданнях науково-методичної ради Науково-
  методичного центру управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної
  в місті Києві державної адміністрації.
 2. Дослідження громадської думки про хід та реалізацію проекту.
 3. Оцінювання результатів за настілками реалізованої мети та завдань.
 4. Узагальнення отриманого досвіду, визначення можливостей подальшого
  розвитку проекту.

Додатково:
Новини в рамках проекту

105 років від дня народження великого педагога Василя Олександровича Сухомлинського!

105 років від дня народження великого педагога Василя Олександровича Сухомлинського!

Сьогодні виповнюється 105 років від дня, народження великого педагога Василя Олександровича Сухомлинського! У його палкому серці жила велика доброта та любов до всього світу …

Педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Особистісно професійний розвиток педагога у вимірах сьогодення

Педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Особистісно професійний розвиток педагога у вимірах сьогодення

20 вересня 2023 року у Центрі позашкільної роботи відбулися педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Особистісно-професійний розвиток педагога у вимірах сьогодення» …

Вшанування пам’яті видатного педагога – В. О. Сухомлинського (до 100-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського)

Вшанування пам’яті видатного педагога – В. О. Сухомлинського (до 100-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського)

У Центрі позашкільної роботи 17 вересня 2018 року відбулась науково-практична конференція «Творче використання педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в практиці роботи закладів загальної середньої і позашкільної освіти», на якій було підведено підсумки реалізації проекту «В. О. Сухомлинський: педагогіка спрямована в майбутнє». …

Старт проекту "В. О. Сухомлинський: педагогіка спрямована в майбутнє"

Старт проекту "В. О. Сухомлинський: педагогіка спрямована в майбутнє"

У Центрі позашкільної роботи відбувся презентаційний семінар "Ідеї В. О. Сухомлинського і становлення нової української школи" для заступників директорів з виховної роботи шкіл Святошинського району, на якому відбулася презентація проекту "В. О. Сухомлинський: педагогіка спрямована в майбутнє". …