Робота психолога

Метою діяльності психологічної служби Центру позашкільної роботи є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної підтримки всім учасникам освітнього процесу та їх батьків відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Шановні відвідувачі

Ви можете записатись на індивідуальну консультацію з психологами ЦПР:

Запис на консультацію здійснюється через надсилання листа зі сторінки обраного вами психолога.

Звертайтесь до психологічної служби Центру з такими питаннями:

 • дитяча тривожність, страхи;
 • батьківсько-дитячі стосунки;
 • проблема дитини у спілкуванні з однолітками;
 • діагностика готовності дитини до школи;
 • емоційне виснаження дорослих;
 • психологічний супровід дітей з вадами зору;
 • профорієнтація.

Серед проблем позашкільної освіти й виховання як важливої ланки освітнього процесу на перший план виступає завдання формування здорової особистості, її найповнішого розкриття творчого потенціалу, за умови створення комфортного психологічного клімату, що сприяє включенню особистості в систему творчості, пошуку, соціально-психологічної адаптації у динамічному середовищі, тощо

Цілеспрямованість і систематичність у даному процесі передбачають всебічний аналіз психологом суб’єктів, об’єктів та навчального матеріалу Центру з різних напрямів діяльності, виявлення істотних можливостей для розвитку:

 • Пізнавальної діяльності
 • Творчого потенціалу
 • Життєвої компетентності
 • Формування мотивації до самореалізації, самовдосконалення, успіху
 • Професійне самовизначення особистості
 • Здорового способу життя

Систематичні спостереження психолога за виховним простором закладу у вигляді соціально-психологічних досліджень, експериментальної роботи, моніторингів, дають можливість:

 • Фіксувати зміни у потребах дітей та батьків;
 • Слідкувати за рівнем формування здорової особистості через призму надання освітніх послуг у системі;
 • Відстежувати морально-психологічний розвиток молоді, її спрямованість та ціннісні орієнтації, мотивацію до здорового способу життя ;
 • Забезпечувати потребу в систематичному інформаційному забезпеченні вихованців, педагогів, батьків;
 • Спостерігати за суспільною, сімейною та особистісною динамікою перебігу психічних процесів;
 • Фіксувати конфліктні, кризові моменти у житті особистості, ефекти соціальної фрустрованості;
 • Надавати реальну допомогу у контексті групової, і особливо, індивідуальної роботи, що допомагає глибшому розумінню причин поведінки та усвідомленню її наслідків.

В сучасних умовах освітнього процесу вивчення і використання індивідуальних особливостей дітей набувають все більшого значення. Сьогодні завдання освіти більше спрямовані не на оволодіння все зростаючою сумою знань, а на розвиток здібностей і пізнавальних інтересів учнів, підвищення їх активності в пізнавальній і практичній діяльності. Ефективність же такої навчально-виховної роботи залежить, перш за все, від ступеня індивідуалізації пізнавальної діяльності, яка забезпечує відповідність вимог до кожного учня за його можливостями.

Нова українська школа забезпечує всебічний розвиток індивідуальності людини як особистості та найвищої цінності суспільства на основі виявлення її задатків, здібностей, обдарувань і талантів. В Україні прийнято цілий ряд законів і програм (зокрема Закон України «Про освіту», Національна програма «Діти України», Програма розвитку обдарованих дітей і молоді, Указ Президента України про підтримку обдарованих дітей та інші), щодо підтримки та розвитку здібної та обдарованої молоді, тож психологи позашкілля мають допомагати в реалізації даної програми

Обдаровані та здібні діти – інтелектуальна еліта, гордість, честь України, її світовий авторитет. І завдання освіти полягає в тому, щоб дбайливо плекати таланти, починаючи з найменших літ.

Відтак, освіта обдарованих виступає об’єктивним гарантом його подальшого соціально-економічного й культурно-політичного розвитку. Відповідно актуалізується гуманітарна корекція сфери освіти, переглядаються її концептуальні та методологічні засади, уможливлюється її реформування і додані до неї зміни у навчанні та вихованні особистості в напрямі орієнтування на її різнобічний потенціал, розвиток обдарованості й таланту.

Раді будемо допомогти в розв'язанні ваших психологічних проблем!