Відділ Психолого - методичного забезпечення

Заввідділом: Ковальчук Ганна Сергіївна

Творчі об'єднання відділу:

Сторінка відділу у facebook

Метою діяльності відділу є науково-методичне забезпечення діяльності закладу, організація науково-методичної роботи, підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвиток творчого потенціалу.

Функціонування психолого-методичного відділу спрямоване на формування готовності педагогів мобільно і адекватно реагувати на зміни в позашкільній освіті, організацію інноваційної діяльності в закладі.

Основним змістом діяльності психолого-методичного відділу є:

  • проектування та практична реалізація моделі ЦПР як закладу життєвої компетентності;
  • становлення компетентнісно спрямованого освітнього процесу у єдності змістових, технологічних, особистісних, управлінських параметрів;
  • координація роботи над єдиною науково-методичною проблемою;
  • розвиток професійної компетентності педагогів;
  • надання практичної допомоги педагогічним працівникам в оволодінні сучасними технологіями навчання, виховання розвитку учнів;
  • підвищення акмеологічної культури педагогів, стимулювання їх на вищі професійні досягнення, орієнтацію на педагогічний успіх;
  • створення та реалізація проектів спільної діяльності з соціальними партнерами.