Всеукраїнська серпнева конференція

15-16 серпня 2019 року відбулася Всеукраїнська науково-педагогічна конференція за темою: "Сучасні тенденції підвищення якості освіти". Під час роботи конференції обговорювались тенденції, проблеми та перспективи забезпечення якості освіти в Україні в контексті сталого розвитку держави та з урахуванням положень Концепції державної політики у сфері реформування освітньої галузі "Нова українська школа". З привітанням виступив директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, Голова ВГО "Спілка освітян України" - Вербицький Володимир Валентинович. Темою роботи секції позашкільної освіти була: "Перспективи якісного розвитку позашкільної освіти в констексті сучасних трансформаційних змін". Педагог ЦПР Святошинського району Величко Алла Михайлівна приймала участь в роботі секції. Цікаву дискусію викликали виступи Мачуського Віталія Віталійовича, завідувача лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем НАПН України, к.п.н., старшого наукового співробітника -" Модернізація освітнього процесу в закладі позашкільної освіти в контексті концепції НУШ", Корнієнко Анни Володимирівни, провідного наукового співробітника лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем вихованнія НАПН України, к.п.н., старший науковий співробітник - "Удосконалення змісту як основа модернізації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти'', Томляка Кирила - керівника мобільного додатку "Кліматичні каплі'', Гаврилюка Валерія - методиста відділу виховної роботи та позашкільної освіти Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів - ''Інформаційно-освітнє середовище закладу позашкільної освіти як засіб підвищення якості його діяльності''.